Sign in to CMS Desk. Sign in to CMS Site Manager. The default account is administrator with blank password.
► Liên hệĐịa chỉ cơ quanBan Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai

Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai

 
Address:
02 Hai Bà Trưng - TP Pleiku - Gia Lai
Gia Lai Việt Nam

Phone:
0593.824.622

Email:
bandanvangl@gmail.com