Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
Kết luận 21-KL/TW 25/10/2021
Kết luận số 21-KL/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hoá"
Quy định 37-QĐ/TW 25/10/2021
Quy định số 37-QĐ/TW ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII quy định về những điều đảng viên không được làm

23-QĐ/TW 30/07/2021 Quyết định số 23-QĐ/TW, ngày 30/7/2021 về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
01-HD/BDVTW 16/03/2021 Hướng dẫn 01-HD/BDVTW về một số nhiệm vụ trọng tâm thực hiện quy chế dân chủ ở cở năm 2021
Nghị quyết 01/02/2021 Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng
Chỉ thị số 48-CT/TW 09/12/2020 Chỉ thị 48-CT/TW của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết năm 2021
Kết luận số 93-KL/TW 20/11/2020
Kết luận số 93-KL/TW ngày 20/11/2020 của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 16/4/2010 của Bộ Chính trị khóa X về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Liên hiệp các Hội khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
Nghị định số 135/2020/NĐ-CP 18/11/2020
Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18/11/2020 của Chính phủ quy định về tuổi nghỉ hưu
Kết luận số 92-KL/TW 05/11/2020
Kết luận số 92-KL/TW ngày 05/11/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khóa XI một số vấn đề về chính sách xã hội giai đoạn 2012 - 2020

Chỉ thị số 47-CT/TW 03/11/2020
Chỉ thị số 47-CT/TW ngày 03/11/2020 của Ban Bí thư về lãnh đạo đại hội hội chữ thập đỏ các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022 - 2027

|< < 1   2   3   4   5 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com