Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
04/2015/NĐ-CP 09/01/2015 Nghị định về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập
72/2013/NĐ-CP 15/07/2013 Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng
60/2013/NĐ-CP 19/06/2013

Nghị định Quy định chi tiết khoản 3 điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc

Số 25-NQ/TW 03/06/2013 Nghị quyết về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới
17-CT/TW 28/08/2012 Chỉ thị 17-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
66-QĐ/BDVTW 22/07/2011 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Dân vận
65-KL/TW 04/03/2010 Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Số 290-QĐ/TW 25/02/2010 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
11-NQ/TW 27/04/2007 Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
34/2007/PL-BTVQH11 20/04/2007 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn

|< < 1   2   3   4 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)