Tìm kiếm văn bản
Nội dung cần tìm kiếm:
Số hiệu văn bản:
Cơ quan ban hành:
Loại văn bản:

Số hiệu văn bản Ngày phát hành Trích yếu Tải về
17-CT/TW 28/08/2012 Chỉ thị 17-CT/TW về việc tiếp tục đổi mới và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các hội quần chúng
66-QĐ/BDVTW 22/07/2011 Quyết định ban hành Quy chế thi đua, khen thưởng ngành Dân vận
65-KL/TW 04/03/2010 Kết luận về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
Số 290-QĐ/TW 25/02/2010 Quyết định về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị
11-NQ/TW 27/04/2007 Nghị quyết 11-NQ/TW về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước
34/2007/PL-BTVQH11 20/04/2007 Pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn
159-TB/TW 15/11/2004 Thông báo Kết luận của Ban Bí thư về kết quả 6 năm thực hiện Chỉ thị số 30-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa VIII) về tiếp tục chỉ đạo xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở
23-NQ/TW 12/03/2003 Nghị quyết về phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc vì dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh
24-NQ/TW 12/03/2003 Nghị quyết về công tác dân tộc
145-HD/BCĐTW 15/04/2002 Hướng dẫn về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương về tiếp tục đẩy mạnh việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở

|< < 1   2   3   4   5   6 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com