Chào mừng các bạn đến với trang thông tin điện tử Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai

TIN HOẠT ĐỘNG

ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO TRONG CUỘC SỐNG

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW, ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 16 tháng 9 năm 2016, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai ban hành Kế hoạch số 28-KH/TU về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, quán triệt, triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ tỉnh. Phân công Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy là...

CÔNG TÁC DÂN VẬN CỦA CHÍNH QUYỀN

(GLO)- Không chỉ sâu sát địa bàn, làm tốt công tác tuyên truyền, vận động giúp người dân nâng cao nhận thức, thời gian qua, Đồn Biên phòng Ia Púch (huyện Chư Prông, Gia Lai) còn tích cực bám nắm từng gia đình, giúp họ vươn lên trong cuộc sống.

QUY CHẾ DÂN CHỦ Ở CƠ SỞ

Quán triệt và thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 07/01/2016 của Bộ Chính trị khóa XI “Về tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”, cấp ủy, chính quyền các cấp đã triển khai nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân.

ĐIỂN HÌNH DÂN VẬN KHÉO

Thượng úy Trần Công Viên, cán bộ trinh sát An ninh Công an huyện Chư Pưh luôn tâm niệm phải tận tụy với công việc, gắn bó mật thiết với nhân dân.