Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh giai đoạn 2017-2021

Ký kết chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh giai đoạn 2017-2021

​ Chiều 07/6/2017, tại Hội trường Ban Dân vận Tỉnh ủy đã diễn ra Lễ ký “Chương trình phối hợp công tác dân vận giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh, giai đoạn 2017 - 2021”. 


 
Tham dự Lễ ký có các đồng chí: Võ Thanh Hùng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, nhà báo Trần Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh và đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh, cùng tập thể lãnh đạo, CBCC cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy.
Theo nội dung ký kết, Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh thống nhất 6 nội dung chính: (1) Phối hợp định hướng thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” Hồ Chí Minh, quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến nhân dân; trao đổi cung cấp thông tin về tình hình nhân dân, nhất là những vấn đề mới phát sinh trong các tầng lớp nhân. (2) Phối hợp tuyên truyền việc thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV về công tác dân vận; chú trọng tuyên truyền phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong hệ thống chính trị; về hội thi “Dân vận khéo”, công tác dân vận của cơ quan nhà nước và chính quyền các cấp, hoạt động giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền làm chủ của nhân dân; việc thực hiện công tác dân tộc, tôn giáo. (3) Phối hợp tuyên truyền Luật Báo chí năm 2016, góp phần xây dựng nền báo chí cách mạng chính trực và nhân văn, bảo vệ đất nước, bảo vệ Đảng, bảo vệ chế độ, bảo vệ nhân dân. (4) Phối hợp tổ chức một số hội nghị, hội thảo, tọa đàm, nghiên cứu, khảo sát thực tế có nội dung liên quan đến công tác dân vận. (5) Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ viết tin, bài cho đội ngũ cán bộ, công chức hệ thống Ban Dân vận cấp ủy và cộng tác viên tờ Thông tin Dân vận Gia Lai, Trang điện tử Ban Dân vận Tỉnh ủy. (6) Phối hợp tổ chức cuộc thi tuyên truyền về phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng, củng cố hệ thống chính trị, hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày truyền thống công tác dân vận của Đảng (15/10/1930 – 15/10/2020).  
Phát biểu tại Lễ ký kết, đồng chí Võ Thanh Hùng, Tỉnh ủy viên, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy nhấn mạnh việc ký kết chương trình phối hợp giữa Ban Dân vận Tỉnh ủy và Hội Nhà báo tỉnh là nhằm đổi mới nội dung, phương thức công tác dân vận của Đảng trong tình hình mới và phát huy vai trò, trách nhiệm của hội viên, nhà báo và cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị về thực hiện công tác dân vận của Đảng, góp phần củng cố niềm tin của quần chúng nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, tạo sự đồng thuận trong xã hội; tăng cường xây dựng củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc trong tỉnh,
Tại Lễ ký, đồng chí Trần Văn Nghĩa, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh khẳng định báo chí có vai trò quan trọng, xung kích trong việc thông tin, tuyên truyền tư tưởng “Dân vận” của Chủ tịch Hồ Chí Minh; quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về lĩnh vực công tác dân vận và những vấn đề liên quan đến nhân dân. Các hội viên Hội Nhà báo trên địa bàn tỉnh cần tăng cường tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận theo tư tưởng Hồ Chí Minh, Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về công tác dân vận. Chú trọng thông tin tuyên truyền liên quan đến lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bảo đảm phù hợp với quan điểm đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước.
 

Quay lại