Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực III

Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai làm việc với đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực III

Sáng ngày 13 tháng 6 năm 2017, được sự ủy quyền của Thường trực Tỉnh ủy Gia Lai, Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Văn phòng Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với đoàn công tác của Học viện Chính trị khu vực III do PGS.TS Trương Minh Dục làm Trưởng đoàn.

Tại buổi làm việc, các thành viên của đoàn công tác mong muốn tìm hiểu những vấn đề về quan hệ dân tộc, xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc trong quá trình thực hiện chính sách dân tộc ở tỉnh Gia Lai. Đại diện Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, lãnh đạo một số sở, ngành đã thông tin với đoàn công tác những nội dung về tình hình dân tộc, dân cư, địa bàn cư trú, sự biến động dân cư sau 1975 đến nay; kết quả triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước đối với các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai trong thời kỳ đổi mới; xu hướng biến đổi quan hệ giữa các dân tộc trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN.
Đoàn công tác cũng đã tìm hiểu, trao đổi sâu hơn về vấn đề phát triển kinh tế, công tác xóa đói giảm nghèo và những vấn đề liên quan đến lĩnh vực văn hóa trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.
Tại buổi làm việc, PGS.TS Trương Minh Dục đánh giá cao việc thực hiện công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh, các ý kiến đề xuất của Lãnh đạo các sở, ban, ngành sẽ được đoàn công tác tiếp thu, bổ sung vào đề tài “Xu hướng biến đổi quan hệ dân tộc: Những vấn đề đặt ra và định hướng chính sách”.
 Thu Loan

Quay lại