Hội LHPN huyện Ia Pa tổ chức truyền thông và ra mắt mô hình “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” năm 2017

Hội LHPN huyện Ia Pa tổ chức truyền thông và ra mắt mô hình  “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” năm 2017

Thực hiện Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Giáo dục 5 triệu bà mẹ nuôi dạy con tốt” năm 2017, Sáng ngày 14/6/2016, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN huyện Ia Pa tổ chức truyền thông và ra mắt mô hình “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” tại xã Iatrốk và IaTul, huyện Ia Pa. Tham dự có sự tham gia của đại diện lãnh đạo Ban GĐXH Hội LHPN tỉnh, Hội LHPN huyện, Đảng ủy xã, UBND xã, Mặt trận, các ban, ngành, đoàn thể và 150 hội viên phụ nữ.

Mô hình “Nói không với tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” có 60 thành viên tham gia. Ban Chủ nhiệm gồm 03 thành viên. Mục đích của việc xây dựng mô hình nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của xã hội, cộng đồng và người dân đặc biệt là hội viên phụ nữ vùng dân tộc thiểu số trong thực hiện các quy định của pháp luật về hôn nhân và gia đình; tạo sự đồng thuận trong xã hội nhằm ngăn ngừa tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống góp phần nâng cao chất lượng dân số và nguồn nhân lực vùng dân tộc thiểu số. Các thành viên tham gia mô hình sẽ là những nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, vận động, tư vấn nâng cao nhận thức làm thay đổi hành vi của hội viên trong tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống.
Sau buổi ra mắt, đại diện Hội LHPN tỉnh, huyện đã truyền thông các văn bản liên quan đến hoạt động phòng chống tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống cũng như các tác hại, giải pháp cụ thể để ngăn chặn nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống ở địa phương.
Thu Trinh, Hội LHPN tỉnh 

Quay lại