Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận năm 2021

Sáng ngày 12/11/2021, tại phòng họp trực tuyến Tỉnh ủy, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác dân vận bằng hình thức trực tuyến đến 17 huyện, thị xã, thành phố.


       Tham dự hội nghị có đồng chí Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức Ban Dân Tỉnh ủy và Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy cùng sự có mặt của 406 đồng chí là cán bộ của Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội huyện; Phó Bí thư Thường trực, Trưởng khối Dân vận các xã, phường, thị trấn; cán bộ không chuyên trách ở cấp xã làm công tác tuyên giáo – dân vận, dân tộc, tôn giáo.

       Tại buổi tập huấn, các đại biểu được truyền đạt 3 chuyên đề đó là: Triển khai thực hiện các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”; tổ chức và hoạt động của hệ thống dân vận các cấp; một số vấn đề về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo công tác dân vận. Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước, công tác dân tộc, tôn giáo; việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và mô hình nông hội.
  
      Thông qua hội nghị tập huấn nhằm giúp đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận từ huyện đến cơ sở cập nhật, nâng cao nhận thức về lý luận, thực tiễn và nghiệp vụ công tác dân vận cũng như những chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận trong tình hình mới.

      Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Rơ Chăm La Ni – Phó trưởng ban Thường trực Ban Dân vận Tỉnh ủy đề nghị các đại biểu trên cơ sở nội dung các chuyên đề, căn cứ tình hình thực tiễn tại địa phương, cần tham mưu, cụ thể hóa thành chương trình, kế hoạch, vận dụng phù hợp vào quá trình công tác để thực hiện có hiệu quả công tác dân vận ở địa phương, đơn vị mình./.
 

 
Đình Thoại
 

Quay lại