Họp báo tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Họp báo tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026

Sáng ngày 16/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức họp báo về Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Tham dự Họp báo có đại diện Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, Đoàn Thanh niên tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Gia Lai, Đài Phát thanh- Truyền hình tỉnh, và các cơ quan báo chí Trung ương thường trú tại địa phương.
Với chủ đề “Phụ nữ Gia Lai đoàn kết, năng động, hội nhập;  xây dựng tổ chức hội vững mạnh, vì hạnh phúc của phụ nữ góp phần đưa tỉnh phát triển nhanh, bền vững và giàu bản sắc”, Đại hội Đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV dự kiến diễn ra từ ngày 22 đến ngày 23 tháng 11 năm 2021, bằng hình thức trực tuyến tại điểm cầu chính Hội trường 2/9, Tp. Pleiku và 16 điểm cầu trực tuyến tại các huyện, thị xã. Dự Đại hội có 215 đại biểu, trong đó có 200 đại biểu chính thức và 15 đại biểu mời.
Đại hội sẽ tập trung thực hiện 04 nội dung, gồm: đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ 2016- 2021, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu và giải pháp của công tác Hội và phong trào phụ nữ tỉnh nhiệm kỳ 2021- 2026; góp ý kiến vào dự thảo văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII trình Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII; bầu Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai khoá XIV và đại biểu dự Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027. Theo đó công tác tuyên truyền, trang trí phục vụ Đại hội diễn ra từ ngày 19 đến ngày 24 tháng 11 năm 2021.
Để đảm bảo an toàn cho Đại hội, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh xây dựng phương án phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi diễn ra Đại hội.  

Ngọc Thọ

Quay lại