Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 – 2026 thành công tốt đẹp

Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 diễn ra trong 1,5 ngày, từ chiều ngày 22/11/2021 đến hết ngày 23/11/2021.
 

Trên tinh thần phòng chống dịch Covid-19, Đại hội được tổ chức với hình thức trực tuyến tại điểm 17 điểm cầu: điểm cầu trung tâm tại Hội trường 2/9 16 điểm cầu của các huyện, thị xã. Tham dự Đại hội có 214 đại biểu (đại biểu chính thức là 199 đại biểu, 15 đại biểu mời).
Trong nhiệm kỳ qua, các cấp Hội phụ nữ tỉnh Gia Lai đã chủ động, bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XII, cụ thể hóa tổ chức thực hiện hiệu quả các phong trào phụ nữ, cuộc vận động và các nhiệm vụ trọng tâm công tác Hội. Phong trào thi đua yêu nước trong các cấp Hội và phụ nữ toàn tỉnh được triển khai đồng bộ, sâu rộng phù hợp với yêu cầu tình hình thực tế của địa phương; các nội dung hoạt động của Hội được đổi mới đáp ứng nhu cầu nguyện vọng và lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, hội viên, phụ nữ. Chất lượng công tác tuyên truyền được nâng cao với nhiều hình thức đa dạng phong phú thông qua áp dụng hiệu quả công nghệ thông tin, tuyên truyền trực quan. Các hoạt động chăm lo, hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình tiếp tục được đổi mới và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Tổ chức Hội được củng cố, phát triển, thực hiện tốt vai trò nòng cốt trong công tác phụ nữ. Đội ngũ cán bộ Hội từng bước được trẻ hóa, nâng lên về chất; công tác Hội ngày càng đi vào chiều sâu, thu hút đông đảo các tầng lớp phụ nữ tham gia hoạt động Hội. Với những nỗ lực triển khai thực hiện, kết quả có 09/09 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIII đạt và vượt, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội của tỉnh. Những đóng góp xứng đáng của các cấp Hội đã được Đảng, Nhà nước và tỉnh ghi nhận, trao tặng nhiều phần thưởng cao quý; tại Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh lần thứ XIV cán bộ, hội viên phụ nữ toàn tỉnh vinh dự được đón nhận Huân chương độc lập hạng 2.
Với Chủ đề Đoàn kết - Năng động - Hội nhập - Phát triển, Đại hội đã thảo luận, thống nhất 9 chỉ tiêu, 2 khâu đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm và 4 nhóm giải pháp thực hiện. 
Thay mặt Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, đồng chí Bùi Thị Hòa - Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai trong nhiệm kỳ qua. Trong nhiệm kỳ 2021 - 2026, phát huy những thành tựu đạt được, đồng chí đề nghị Ban Chấp hành Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai khóa XIV cần quan tâm thực hiện một số nội dung như: Cần coi trọng và không ngừng đổi mới công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị tư tưởng, phẩm chất đạo đức và lối sống cho phụ nữ để mỗi phụ nữ có thể vững vàng, tự tin trong mọi hoàn cảnh. Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, Chương trình Phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi và các chương trình, đề án của tỉnh để xác định những nội dung phù hợp, tập trung triển khai có hiệu quả. Tiếp tục là điểm sáng trong khu vực về phát huy vai trò của phụ nữ trong xây dựng nông thôn mới, nhân rộng, đảm bảo tính bền vững của mô hình “Thôn/làng phụ nữ kiểu mẫu” và các mô hình hiệu quả khác tại các vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Chủ động đề xuất và tích cực tham gia giải quyết các vấn về xã hội liên quan đến phụ nữ và trẻ em. Phát huy vai trò nòng cốt chính trị của tổ chức Hội, là cầu nối quan trọng giữa Đảng, chính quyền với nhân dân và phụ nữ. Quan tâm chăm lo xây dựng, củng cố kiện toàn tổ chức cơ sở Hội vững mạnh, coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và quan trọng của Hội; từng bước đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và tổ chức hoạt động Hội.
Đại hội đã bầu 39 ủy viên Ban Chấp hành Hội LHPN tỉnh Gia Lai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Rơ Chăm H’Hồng giữ chức vụ Chủ tịch, đồng chí Phạm Thị Hoa, đồng chí Vũ Thị Bích Ngọc giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Gia Lai, nhiệm kỳ nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đại hội Bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII gồm 14 đại biểu (trong đó: 01 đại biểu đương nhiên, 13 đại biểu chính thức) và 04 đại biểu dự khuyết.
Nhân dịp Đại hội đại biểu Phụ nữ tỉnh Gia Lai lần thứ XIV, thay mặt Thường trực Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đồng chí Rah Lan Chung - Phó Bí thư Tỉnh ủy đã trao tặng cho cán bộ, hội viên phụ nữ các dân tộc tỉnh Gia Lai Bức trướng với dòng chữ: “Phụ nữ Gia Lai Đoàn kết - Năng động - Khát vọng - Phát triển” thể hiện sự quan tâm của cấp ủy Đảng tới phong trào phụ nữ tỉnh nhà và là một niềm vinh dự, động viên lớn đối với Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Gia Lai.

 
Phạm Trang

Quay lại