Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022

Chiều ngày 23/12, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022. Tham dự Hội nghị có đồng chí Võ Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo, cán bộ, công chức cơ quan.


Hội nghị đã nghe dự thảo báo cáo kết quả công tác cơ quan năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả công đoàn cơ quan, phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo công khai tài chính cơ quan và công đoàn; báo cáo kết quả hoạt động của ban thanh tra nhân dân cơ quan.

Trong năm 2021, Ban Dân vận Tỉnh ủy triển khai thực hiện và hoàn thành 100% nội dung, nhiệm vụ được Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy giao và các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh khác, đảm bảo chất lượng, hiệu quả và đúng tiến độ. Chủ động công tác tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân vận, công tác dân tộc, tôn giáo và quy chế dân chủ ở cơ sở. Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ban hành 28 kế hoạch, 125 báo cáo, 194 công văn, 76 tờ trình... Triển khai tốt nhiệm vụ Tiểu ban Dân vận thuộc Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; thường xuyên nắm tình hình nhân dân, tình hình dân tộc, tôn giáo, công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Hội nghị, đã thảo luận và thống nhất kế hoạch công tác của Ban năm 2022; tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Quy chế tự chủ về tài chính của cơ quan; Quy chế dân chủ trong cơ quan, Quy chế làm việc, Quy chế phối hợp giữa thủ trưởng cơ quan với BCH Công đoàn để triển khai thực hiện trong thời gian đến.

Trên cơ sở tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện phong trào thi đua, trong năm 2021 có 16 đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 01 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở" cho 04 cá nhân, tặng danh hiệu lao động tiên tiến cho 16 cá nhân; tặng danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến” cho 03 tập thể, trong đó có 02 tập thể được đề nghị danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, cơ quan Ban Dân vận Tỉnh ủy được đề nghị tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Phát biểu tại Hội nghị đồng chí Võ Thanh Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực mà cán bộ, công chức cơ quan đã đạt được trong năm qua. Bên cạnh đó, đồng chí nhấn mạnh, tập thể cơ quan tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất, phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, chỉ tiêu Hội nghị cán bộ, công chức năm 2022 đã đề ra. Chú trọng đổi mới công tác tham mưu, đề xuất với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy chỉ đạo thực hiện công tác dân vận. Thực hiện tốt việc đi cơ sở hằng tuần; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, những vấn đề mới nảy sinh ở cơ sở, tình hình dân tộc, tôn giáo để tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời./.

 
Đình Thoại

Quay lại