Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận  và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021

Sáng ngày 30/12, Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở của tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác dân vận và việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.


Tham dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh; đồng chí Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy. Tham dự Hội nghị ở điểm cầu Tỉnh uỷ có đồng chí Kpă Thuyên - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo QCDC tỉnh, đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành tỉnh.

Năm 2021, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về Quy chế dân chủ ở cơ sở gắn với thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; triển khai nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp; việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác quản lý, điều hành của các cấp chính quyền thực hiện ngày càng dân chủ, công khai, minh bạch; tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; tinh thần, trách nhiệm, thái độ phục vụ của đại bộ phận cán bộ, công chức, viên chức trong việc giải quyết công việc được nâng lên. Tăng cường công tác tiếp dân, đối thoại, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC ở cơ sở các cấp hoạt động ngày càng nề nếp; tăng cường kiểm tra, giám sát, hướng dẫn, nắm tình hình cơ sở để tham mưu cấp ủy chỉ đạo kịp thời. Năm 2021, Ban Chỉ đạo các huyện đã kiểm tra tại 151 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trong đó có 65 xã, thị trấn và 86 cơ quan hành chính, trường học, doanh nghiệp; Ban Chỉ đạo các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy kiểm tra tại 16 đơn vị. Nhờ đó, phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền ngày càng gần dân, sát dân hơn.

Công tác dân vận đã đạt được những kết quả nổi bật, tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, góp phần quan trọng vào kết quả phát triển kinh tế - xã hội toàn tỉnh. Nhận thức, trách nhiệm thực hiện công tác dân vận của các tổ chức trong hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu có chuyển biến tích cực. Công tác dân vận chính quyền tiếp tục được chú trọng, đẩy mạnh. Công tác dân vận lực lượng vũ trang luôn phát huy hiệu quả thiết thực, nhất là trong tham gia phòng chống dịch Covid – 19, được cấp ủy, chính quyền địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội ngày càng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội. Công tác phối hợp giữa chính quyền với các Mặt trận và tổ chức chính trị - xã hội ngày càng hiệu quả. Phong trào thi đua “Dân vận khéo” lan tỏa sâu rộng trong các lĩnh vực của đời sống xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả mà hệ thống dân vận các cấp đã đạt được trong năm 2021. Mặc dù tình hình dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội, công tác dân vận của cả hệ thống chính trị đã có những đổi mới, sáng tạo với nhiều mô hình hay, qua đó góp phần quan trọng trong việc thực hiện “nhiệm vụ kép”, củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

Năm 2022, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn đề nghị các ngành, địa phương tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng về công tác dân vận, thực hiện tốt phương châm “Đảng lãnh đạo về công tác dân vận, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở phù hợp, thích ứng trong bối cảnh dịch bệnh”. Hệ thống dân vận các cấp phát huy tính chủ động, sáng tạo, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận. Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra, sơ kết, tổng kết, biểu dương, khen thưởng những mô hình hay, cách làm mới có hiệu quả. Đồng thời nghiên cứu có giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện khâu đột phá đã xác định, đó là: Tiếp tục chỉ đạo có hiệu quả quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị. Xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ dân vận các cấp có đủ năng lực, trình độ, uy tín đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới./.
 
 Đình Thoại
 

Quay lại