Hội nghị Tổng kết công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh năm 2021

Hội nghị Tổng kết công tác Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh năm 2021

Sáng ngày 12/01/2022, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Rơ Chăm La Ni, Phó Trưởng Ban thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Trong năm qua, với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai, lũ lụt, nhất là ảnh hưởng của đại dịch covid-19, cùng với sự nỗ lực cửa cả hệ thống chính trị, các cấp Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin trong toàn tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động và vận động sự đóng góp của các cấp, các ngành, tổ chức xã hội, các cá nhân trợ giúp về vật chất lẫn tinh thần, để cùng Đảng, Nhà nước chăm sóc, giúp đỡ nạn nhân chất độc da cam. Vận động Quỹ nạn nhân chất độc da cam với số tiền gần 2,483 tỷ đồng; chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể liên quan có nhiều hình thức giúp đỡ cho nạn nhân trên địa bàn có hiệu quả thiết thực. Nhà xông hơi - giải độc tỉnh đã tổ chức 02 đợt xông hơi - giải độc cho 41 người an toàn và đạt kết quả tốt. Công tác tổ chức, kiện toàn xây dựng Hội các cấp và nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp Hội từng bước đáp ứng với tình hình nhiệm vụ mới; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tuyên truyền phát triển hội viên, phát triển tổ chức Hội ở cơ sở xã, phường, thị trấn và kiện toàn tổ chức Hội ở các huyện, thị xã, thành phố, đến nay đã phát triển tổ chức 108 Hội ở xã, phường, thị trấn, 396 chi hội ở thôn, làng, tổ dân phố, 9.544 hội viên (so với năm 2020 tăng 01 Hội cơ sở, 09 chi Hội và 335 hội viên)….
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Rơ Chăm La Ni, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm của hội, đồng thời đề nghị Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh các cấp trong tỉnh thời gian tới cần tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 43 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI); trong đó chú trọng việc xây dựng tổ chức Hội ổn định, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong tình hình mới. Chủ động bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh COVID-19, khi có điều kiện, thời cơ, tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực vì nạn nhân chất độc da cam. Phấn đấu huy động nguồn lực năm 2022 để hỗ trợ cho nạn nhân chất độc da cam làm mới, sửa chữa nhà; cho nạn nhân vay không lấy lãi để sản xuất, chăn nuôi, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống...
Tại hội nghị này, thừa ủy nhiệm của Chủ tịch nước, đồng chí Rơ Chăm La Ni, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã trao Huân chương Lao động hạng Ba cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin tỉnh và trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin huyện Chư Sê vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2016- 2020, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

 
 Phạm Trang

Quay lại