Hội nghị Tổng kết khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh năm 2021

Hội nghị Tổng kết khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh năm 2021

Sáng ngày 12/01/2022, tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh năm 2021 tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Khối năm 2021, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2022. Đồng chí Vũ Thị Thu, Phó Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy đã đến dự và phát biểu tại hội nghị.

Năm 2021, trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp đẩy mạnh công tác tuyên truyền đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia, ủng hộ, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 gắn với phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới với 3 thứ tiếng (tiếng Việt, Bahnar, Jrai); tích cực lao động, sản xuất, hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, thực hiệnmục tiêu kép vừa phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch. Đã kích hoạt hơn 1.000 tổ Covid cộng đồng, đây là nhân tố tích cực trong việc tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt biện các pháp phòng, chống dịch. Trong năm đã phát triển 33.257 đoàn hội, viên mới;giới thiệu 6.473 quần chúng ưu tú để các cấp ủy xem xét, cho ý kiến và đã kết nạp được 2.947 đảng viên mới. Cùng với cả hệ thống chính trị thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và thu hút đông đảo đoàn viên, hội viên tham gia ủng hộ tuyến đầu chống dịch và ủng hộ Quỹ Vaccine phòng, chống dịch Covid-19 đạt trên 60 tỷ đồng...
Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Vũ Thị Thu, Phó Trưởng ban thường trực, Ban Dân vận Tỉnh ủy đã ghi nhận những kết quả đạt được trong năm của Khối thi đua, đồng thời đề nghị khối thi đua Mặt trận và các tổ chức chính trị- xã hội tỉnh đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo năm 2022. Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiên cứu, tham mưu cấp ủy cụ thể hóa và tổ chức thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết chuyên đề về công tác dân vận, trong đó có công tác mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội. Phối hợp nắm vững tình hình cơ sở và nhân dân. Tiếp tục phát huy vai trò Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội và các hội quần chúng trong việc tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt công tác giám sát, phản biện xã hội, đối thoại năm 2022 gắn với phát huy vai trò giám sát của từng tổ chức trong hoạt động cơ quan, đơn vị đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên theo Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 138-KH/TU, ngày 05 tháng 7 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy...
Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Hội Cựu chiến binh tỉnh được đề nghị UBND tỉnh tặng cờ thi đua dẫn đầu khối; bầu Hội Nông dân tỉnh làm khối trưởng khối thi đua năm 2022.

 
Hà My

Quay lại