Sign in to CMS Desk. Sign in to CMS Site Manager. The default account is administrator with blank password.
► Tin hoạt động

News List

RSS Icon
Đánh giá công tác dân vận ở khu vực Tây Nguyên
Đánh giá công tác dân vận ở khu vực Tây Nguyên

Ngày 7-3, tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đak Lak, Ban chỉ đạo Tây Nguyên cùng Ban Dân vận Trung ương tổ chức Hội nghị chuyên đề đánh giá việc phối hợp trong công tác dân vận năm 2012 và 2013, ký kết chương trình phối hợp năm 2014. Trong hai năm qua, Ban Dân vận Trung ương và Ban chỉ đạo Tây Nguyên đã triển khai có hiệu quả các chương trình, kế hoạch công tác, nhất là thực hiện Kế hoạch 06 của Ban chỉ đạo Tây Nguyên “Tiếp tục xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn” trên địa bàn Tây Nguyên”. Nhiều nội dung, chương trình phối hợp đã có tác dụng thúc đẩy công tác dân vận ở các địa phương; đặc biệt là công tác dân tộc, tôn giáo đã góp phần tạo nên sự đồng thuận trong xã hội, nâng cao nhận thức của hệ thống chính trị của các tỉnh trong khu vực.

Global Administrator | 08/03/2014 12:00:00 SA

Công tác dân vận của chính quyền là một nội dung quan trọng
Công tác dân vận của chính quyền là một nội dung quan trọng

(GLO)- Ngày 19-11, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận của chính quyền giai đoạn 2013-2016. Như là một bản cam kết về lĩnh vực công tác quan trọng này, Chương trình phối hợp đã đánh giá rằng: Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác dân vận của chính quyền là một nội dung quan trọng trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị.

Global Administrator | 30/11/2013 12:00:00 SA

Tập huấn công tác dân vận cho cán bộ cơ sở
Tập huấn công tác dân vận cho cán bộ cơ sở

(GLO)- Ban Dân vận (DV) Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác DV năm 2013, cho gần 150 cán bộ phụ trách khối DV ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Global Administrator | 02/10/2013 12:00:00 SA

1 2 3 4 5 6 7 8 9