Tin hoạt động > Hoạt động Ban Dân vận Tỉnh ủy > Gia Lai: Quán triệt văn bản mới liên quan công tác dân vận

Gia Lai: Quán triệt văn bản mới liên quan công tác dân vận

11/04/2018


Ngày 10-4, Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai vừa tổ chức hội nghị quán triệt, triển khai các văn bản mới của Bộ Chính trị, Ban Bí thư liên quan về công tác dân vận. Tham dự hội nghị có lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội của tỉnh, thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, cùng ban dân vận của cấp ủy huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.
Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Gia Lai quán triệt nội dung Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 10-1-2018 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về công tác tôn giáo, Chỉ thị số 21-CT/TW ngày 20-1-2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới.

Đồng thời, nghe phổ biến nội dung Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 3-10-2017 của Ban Bí thư ban hành hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái tự diễn biến và tự chuyển hóa trong nội bộ; Quy định số 124-QĐ/TW ngày 2-2-2018 của Ban Bí thư “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com