Tin hoạt động > Hoạt động chung > Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy

Đồng chí Hồ Văn Niên-Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh làm việc tại thị xã An Khê

04/10/2019


Chiều ngày 03 tháng 10 năm 2019 tại trụ sở Thị ủy An Khê, đồng chí Hồ Văn Niên - ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung uơng Đảng, Phó Bí thư Thuờng trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh có buối làm việc vói tập thê Ban Thường vụ Thị ủy An Khê. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Đức Hoàng - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; đồng chí Hồ Phước Thành - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư phụ trách Đảng bộ thị xã An Khê và đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Tỉnh ủy.

 9 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn thị xã An Khê cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm. Tổng sản lượng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp ước đạt trên 2.574 tỷ đồng đạt 58,45% kế hoạch. Tổng thu ngân sách thị xã đạt 78,68 tỷ đồng, đạt 85,46% dự toán. Công tác chỉnh trang đô thị, đảm bảo vệ sinh môi trường tiếp tục được tăng cường. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội, chế độ chính sách được đảm bảo, an ninh chính trị ổn định.
Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã chỉ đạo thị xã An Khê cần tập trung thực hiện một số vấn đề trọng tâm trong thời gian tới.
 1. Đối với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê
- Tiếp tục rà soát các chỉ tiêu trong năm 2019, đề ra các giải pháp để tập trung thực hiện quyết liệt, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp trong tháng 9 đầu năm 2019.
 - Chỉ đạo xây dựng nông thôn mới bền vững tại 04 làng đồng bào dân tộc thiểu số theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cưòng sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số, lưu ý các tiêu chí về giảm nghèo, thu nhập, trình độ dân trí...
- Đẩy mạnh phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Xây dựng và phát huy hiệu quả các mô hình hợp tác xã kiểu mới trên địa bàn, chú ý đến chất lượng và phải đảm bảo lộ trình đề ra; quan tâm hỗ trợ các hợp tác xã xây dựng mô hình liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản. Tập trung các nguồn lực thực hiện chỉnh trang đô thị trên địa bàn thị xã.
 - Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rùng. Tiếp tục quan tâm, làm tốt công tác bảo tồn các di tích lịch sử trên địa bàn thị xã. Chú trọng công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn; nắm chắc các đối tưọng để xử lý kịp thời, nhất là tội phạm ma túy, hoạt động có tính chất băng nhóm...
 - Tăng cường và giữ vững đoàn kết thống nhất trong nội bộ Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã, Ban Thưòng vụ Thị ủy; chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lưọng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên; thực hiện tốt công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên. Quan tâm chỉ đạo nâng cao chất lưọng hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 thị xã.
 - Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ thường xuyên về công tác cán bộ gắn với rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ phục vụ xây dựng nhân sự đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025, nhũng trường hợp chưa đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định hoặc có vấn đề thì phải kiểm tra, kết luận rõ, báo cáo cơ quan có thẩm quyền xem xét, cho ý kiến.
 
2. Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo các sở, ban, ngành của tỉnh có liên quan chủ trì, phối hợp với thị xã An Khê thực hiện một số vấn đề sau:
- Đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị liên quan rà soát, thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn số 2085-CV/TU, ngày 19 tháng 11 năm 2018 triển khai ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy trong công tác phát triển du lịch; Thông báo số 217-TB/VPTU, ngày 18 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy về thông báo ý kiến kết luận của đồng chỉ Bí thư Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thị ủy An Khê, một số địa phương và cơ quan chức năng tỉnh về bảo tồn, phát huy giá trị lịch sử Quần thể di tích lịch sử - văn hóa Tây Sơn Thượng đạo, nhất là hoàn thành việc lập hồ sơ đề nghị xếp hạng di tích lịch sử.
- Tiến hành khảo sát, nghiên cứu xây dựng phương án công trình đập điều hòa (đập dâng) trên Sông Ba khu vực nội thị thị xã An Khê đế bảo vệ nguồn nước, tạo cảnh quan môi trường thị xã và phục vụ nhu cầu sản xuất cho nhân dân thị xã.
- Xem xét, bố trí kinh phí xây dựng Khoa nhiễm, Trung tâm Y tế thị xã hiện đã xuống cấp, không sử dụng được. Đồng thời, cho ý kiến kiện toàn đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đội ngũ y bác sỹ Trung tâm Y tế thị xã.
- Khấn trương nghiên cứu, đề xuất chủ trương thực hiện xã hội hóa Nhà máy xử lý rác thải rắn An Khê đế sớm đưa Nhà máy đi vào hoạt động.
-  Có ý kiến chỉ đạo đối với Nhà máy đường An Khê và có văn bản gửi lãnh đạo Công ty Cổ phần đường Quảng Ngãi chỉ đạo rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Thông báo số 219-TB/VPTU, ngày 26 tháng 3 năm 2019 của Văn phòng Tỉnh ủy thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại buổi làm việc với Công ty cổ phần đường Quảng Ngãi; Công văn số 2510-CV/TU, ngày 07 tháng 6 năm 2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo giải quyết các vấn để liên quan đến hoạt động của Nhà mảy đường An Khê, nhất là sớm thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ di dời 20 hộ dân sinh sống liền kề Nhà máy đường An Khê chịu ảnh hưởng trực tiếp do ô nhiễm môi trường trong quá trình hoạt động sản xuất của Nhà máy đường An Khê.
 
Trước đó, sáng ngày 3/10, đồng chí Hồ Văn Niên đã đến dự buổi sinh hoạt của chi bộ tổ dân phố 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê. Chi bộ tổ dân phố 3, phường Tây Sơn, thị xã An Khê có 35 đảng viên gồm 33 đảng viên chính thức và 2 đảng viên dự bị. Thời gian qua, chi ủy, chi bộ tổ dân phố đã thực hiện tốt công tác lãnh đạo phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại buổi sinh hoạt, các đảng viên đã thẳng thắn trao đổi, đóng góp ý kiến về những mặt được và những mặt còn hạn chế trong công tác xây dựng Đảng, phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.
Phát biểu tại buổi sinh hoạt chi bộ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đánh giá cao những kết quả mà chi bộ đạt được trong công tác xây dựng Đảng. Đồng thời, yêu cầu chi ủy, chi bộ tổ dân phố 3  cần tiếp tục phát huy, nâng cao trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. Phải xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết, vững mạnh; hàng năm phải phát triển được đảng viên mới.

Dịp này, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Văn Niên đã trao tặng tổ dân phố 3, phường Tây Sơn 1 bộ máy tính để phục vụ trong công việc của chi bộ.
 
Linh Hoa
 
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)