Tin hoạt động > Hoạt động chung > Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU

Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU

01/03/2019


Ngày 28/02/2019, tại Hội trường huyện Phú Thiện, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Sau 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU, đã đạt được một số kết quả tích cực: Nhận thức của người dân đã thay đổi, từ trông chờ, ỷ lại sang chủ động, tự tin tham gia xây dựng nông thôn mới và trở thành phong trào sâu rộng; hệ thống hạ tầng nông thôn đầu tư làm thay đổi bộ mặt của làng; đời sống vật chất, tinh thần của người dân trong làng được nâng lên rõ rệt, sản xuất nông nghiệp hàng hóa được coi trọng và có chuyển biến tích cực, góp phần làm tăng thu nhập của người dân; sinh hoạt tập quán của người dân từng bước thay đổi theo hướng văn minh; an ninh trật tự được giữ ổn định, các hoạt động văn hóa truyền thống được duy trì và phát huy. Việc lồng ghép thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU với các phong trào, các cuộc vận động của MTTQ và các đoàn thể CTXH, nhất là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” và cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” đã huy động nguồn lực tổng hợp của các cấp, các ngành, địa phương và sức mạnh nội lực của nhân dân chung sức, chung lòng xây dựng làng nông thôn mới.

Tuy nhiên, công tác tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 12-CT/TU ở một số cấp ủy còn hạn chế, chưa thật sự sâu rộng đến tất cả cán bộ, đảng viên và nhân dân ở các làng đồng bào dân tộc thiểu số. Việc tuyên truyền nâng cao nhận thức trong phát triển kinh tế, thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số nội dung còn chung chung, hiệu quả chưa cao. Tỷ lệ hộ nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số còn cao, kết quả giảm nghèo chưa bền vững, người dân còn thiếu vốn làm ăn, thiếu đất sản xuất, thiếu kiến thức khoa học về kỹ thuật chăm sóc cây trồng, vật nuôi; chưa biết tiết kiệm chi tiêu, sinh hoạt gia đình. Cơ sở hạ tầng chưa đá ứng yêu cầu trong xây dựng làng nông thôn mới, nhất là đối với tiêu chí giao thông và tiêu chí môi trường. Công tác di dời, sắp xếp lại dân cư khó thực hiện do không có kinh phí hỗ trợ cho các hộ thực hiện di dời và diện tích đất cho các hộ còn thiếu không có quỹ đất để chia sẻ.
         
Để tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 12-CT/TU, trong thời gian đến, đồng chí Dương Văn Trang, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp ủy, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, năng động, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào DTTS gắn với việc giảm nghèo, nâng cao đời sống của người dân tại địa phương, góp phần ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.
 
Hải Hạnh
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com