Sign in to CMS Desk. Sign in to CMS Site Manager. The default account is administrator with blank password.
► Tin hoạt độngHoạt động chungGiao ban Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý I/2019
Tin hoạt động > Hoạt động chung > Giao ban Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý I/2019

Giao ban Khối Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý I/2019

22/03/2019
Chiều ngày 21/3/2019, tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh quý I, năm 2019.


Chủ trì Hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng tham gia Hội nghị có đồng chí Đỗ Tiến Đông, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị- xã hội tỉnh.

Sau khi nghe các đồng chí Lãnh đạo khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh báo cáo tình hình hoạt động công tác của khối; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà khối đã đạt được trong quý I, đồng thời đề nghị Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung nguồn lực cho xây dựng nông thôn mới; chú trọng thực hiện nghiêm túc chủ trương “04 ngày làm việc tại cơ quan, 01 ngày làm việc tại cơ sở”; vận động đoàn viên hội viên tham gia chống hạn hán, cháy rừng; hỗ trợ đoàn viên, hội viên trong lao động sản xuất, tiêu thụ nông sản; tập trung chỉ đạo thành công đại hội Mặt trận Tổ quốc, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp.
 
Ngọc Thọ