Sign in to CMS Desk. Sign in to CMS Site Manager. The default account is administrator with blank password.
► Tin hoạt độngHoạt động chungGiao ban quý IV năm 2018, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh
Tin hoạt động > Hoạt động chung > Giao ban quý IV năm 2018, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

Giao ban quý IV năm 2018, khối Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh

02/11/2018
Sáng ngày 02/11/2018, tại phòng họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức giao ban khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh quý IV năm 2018.


Chủ trì Hội nghị có đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; cùng tham gia Hội nghị có đại diện Lãnh đạo các Ban tham mưu giúp việc Tỉnh ủy; các đồng chí Lãnh đạo khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh.

Sau khi nghe các đồng chí Lãnh đạo khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh báo cáo tình hình hoạt động công tác của khối; đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu khối Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tập trung làm tốt công tác giám sát và phản biện xã hội năm 2018, đăng ký nội dung giám sát và phản biện xã hội năm 2019; chú trọng thực hiện nghiêm túc chủ trương “04 ngày làm việc tại cơ quan, 01 ngày làm việc tại cơ sở”; các đoàn thể sau Đại hội đề nghị chú trọng công tác tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp; tập trung rà soát hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm của khối trong năm 2018 và xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm 2019.


 
Ngọc Thọ