Tin hoạt động > Hoạt động chung > Hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

Hội nghị bàn giải pháp thực hiện có hiệu quả Quyết định 217, 218 của Bộ Chính trị

14/12/2017


Ngày 14 tháng 12 năm 2017, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị bàn giải pháp tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về Quy chế giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội. 

Tham dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo: Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Văn phòng Tỉnh ủy; Sở Tài chính; Sở Nội vụ; Sở Tư pháp; Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh; Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và trưởng các đoàn thế chính trị-xã hội tỉnh; trưởng, phó phòng chuyên môn trực thuộc Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện thường trực các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; lãnh đạo Ban Dân vận các huyện ủy, thị ủy, thành ủy; Chủ tịch ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố; lãnh đạo ủy ban nhân dân các huyện: Đak Đoa, Chư Prông; Thường trực Đảng ủy xã la Sol (huyện Phú Thiện) và Đảng ủy phường Thắng Lợi (thành phố Pleiku).

Qua 04 năm triển khai thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và gần 1 năm triển khai thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU, 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh đã có nhiều cố gắng triển khai, thực hiện các Quyết định của Trung ương, của tỉnh, qua đó ngày càng khẳng định vai trò đại diện quyền và lợi ích họp pháp, chính đáng của đoàn viên, hội viên và nhân dân, góp phần củng cố, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân; thông qua giám sát, phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đã tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề bức xúc trong nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, góp phần xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững vàng.

Tuy nhiên, việc triển khai thực hiện các quyết định ở một số địa phương chưa đồng bộ; xác định nội dung, hình thức, trách nhiệm giám sát, phản biện và góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền còn chậm và lúng túng, hiệu quả chưa cao. Trình độ, năng lực tham gia giám sát, phản biện và góp ý của cán bộ Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội chưa đáp ứng kịp yêu cầu. Công tác hướng dẫn, tập huấn, kiểm tra, đôn đốc của cấp trên đối với cấp dưới chưa kịp thời; việc sơ kết, rút kinh nghiệm, xây dựng mô hình điển hình để nhân rộng chưa nhiều. Công tác phối hợp, xác định nội dung giám sát của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội với ủy ban nhân dân các cấp chưa đồng bộ.

Để  việc triển khai thực hiện các Quyết định số 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Quyết định số 553-QĐ/TU, 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đạt kết quả trong thời gian tới, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Ban Dân vận cấp ủy, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong tỉnh cần quan tâm một số nội dung như:

- Tiếp tục quán triệt rộng rãi, đầy đủ, sâu sắc trong các tổ chức, cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về nội dung Quyết định số 217- QĐ/TW; 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị (khóa XI); Quyết định số 553-QĐ/TU; 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV để xây dựng Chương trình, kế hoạch thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

 - Định kỳ hằng năm, các cấp ủy, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và phối hợp tạo điều kiện thuận lợi cho Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị-xã hội địa phương chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền phù họp vói chức năng, nhiệm vụ của tô chức mình, góp phân thiêt thực trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương.

- Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp cần tích cực, chủ động, sáng tạo trong việc nâng cao năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị, trình độ của đội ngũ cán bộ, đảng viên của tổ chức mình tham gia giám sát, phản biện xã hội; tăng cường công tác kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, hỗ trợ nghiệp vụ cho ngành dọc cấp dưới, nhất là ở cơ sở trong việc giám sát, phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và cán bộ, đảng viên. Đồng thời đồng chí nhấn mạnh:

Đối với cấp tỉnh:

Về giám sát: Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành giám sát độc lập theo các nội dung đã đăng ký và được phê duyệt từ đầu năm.

Về phản biện: giao cho Mặt trận Tổ quốc tỉnh là cơ quan chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nội dung phản biện đối với những vấn đề lớn mà đại đa số người dân quan tâm; còn với những nội dung thuộc về từng lĩnh vực cụ thể thì các đoàn thể chính trị - xã hội tiến hành thực hiện theo chuyên môn.

Đối với cấp huyện và cấp xã:

Về giám sát: Mặt trận Tổ quốc  là cơ quan chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn từ 1 - 3 nội dung phù hợp để thực hiện.

Về phản biện: Mặt trận Tổ quốc  là cơ quan chủ trì phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội lựa chọn 01 nội dung phù hợp để thực hiện.

 - Giao Ban Dân vận, hàng năm tham mưu Thường trực cấp ủy kế hoạch kiểm tra việc thực hiện các Quyết định, tiến hành sơ kết rút kinh nghiệm kịp thời; thực hiện tốt công tác khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị...

Kiều Trang

|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com