Tin hoạt động > Hoạt động chung > Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị (khóa X)

08/05/2019


Sáng ngày 7/5/2019, tại Hội trường 2/9, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai đã tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị (khóa X)về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Dự và chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy; Võ Thanh Hùng - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; Hồ Văn Điềm - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh; tham dự Hội nghị còn có đại biểu lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, các sở, ngành, các đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy, trưởng các đoàn thể chính trị-  xã hội tỉnh, đại diện Thường trực và lãnh đạo Ban Dân vận các huyện, thị, thành ủy.

Qua 10 năm triển khai và thực hiện Kết luận 62 –KL/TW, ngày 08 tháng 12 năm 2009 của Bộ Chính trị (khóa X) về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, đã được các các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị nhận thức đầy đủ và triển khai kết luận một cách đồng bộ nên việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội trong tình hình mới được nâng lên rõ rệt. Công tác tuyên truyền, vận động của Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội có sự đổi mới về nội dung và phương thức, tác động tích cực trong việc nâng cao nhận thức của đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Các phong trào, các cuộc vận động được tổ chức gắn với nhiệm vụ chính trị của từng đoàn thể nên được đông đảo đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tích cực hưởng ứng.

Công tác xây dựng lực lượng cốt cán, phát huy vai trò của các cá nhân tiêu biểu, người có uy tín, già làng, thôn trưởng, các chức sắc tôn giáo trong cộng đồng dân cư; chủ trương“Hằng tuần có 04 ngày làm việc ở cơ quan, 01 ngày làm việc ở cơ sở” của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; công tác củng cố, xây dựng tổ chức đoàn, hội, tập hợp đoàn viên, hội viên vào tổ chức... được Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh nghiêm túc triển khai thực hiện.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Châu Ngọc Tuấn - Phó Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động gắn việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền vận động, tập hợp quần chúng vào tổ chức; thực hiện hiệu quả phương châm “Hàng tuần có 4 ngày làm việc ở cơ quan, 1 ngày làm việc ở cơ sở”; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền. Kiện toàn tổ chức bộ máy khối Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - xã hội theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu quả. Tiếp tục tăng cường công tác dân vận của chính quyền các cấp theo Kết luận số 114-KL/TW, ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Ban Bí thư.
 
Phạm Trang
 
 
 
 
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)