Tin hoạt động > Hoạt động chung > Khảo sát kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW

Khảo sát kết quả 15 năm thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và 25 năm thực hiện Chỉ thị 45-CT/TW

19/04/2019


Trong 03 ngày, từ ngày 16 đến ngày 18 tháng 4 năm 2019, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Nguyễn Văn Lạc, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy làm trưởng đoàn đã đi kiểm tra kết quả thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa IX) về “Công tác dân tộc” và 25 năm thực hiện Chỉ thị số 45-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa VII) gắn với Kết luận 64-KL/TW về một số công tác ở vùng đồng bào dân tộc Mông tại 03 huyện Đak Pơ, Kbang và Chư Prông. Cùng tham gia đoàn công tác có đại diện lãnh đạo Ban Dân tộc tỉnh, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và Công an tỉnh.

Trước khi làm việc với các huyện, đoàn công tác đã có buổi kiểm tra thực tế tại xã Ya Hội, huyện Đak Pơ; xã Lơ Ku, huyện Kbang; xã Ia Pút, huyện Chư Prông, đây là một trong những xã khó khăn của huyện và có người Mông sinh sống.

- Tại huyện Đak Pơ: Theo báo cáo đánh giá của huyện ủy Đak Pơ, sau 15 năm thực hiện Nghị quyết, đến nay tình hình KT-XH trên địa bàn huyện đã có nhiều thay đổi tích cực, đời sống của nhân dân được nâng lên; nhờ có sự đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước, nhiều hộ gia đình đã từng bước thoát nghèo, ổn định đời sống, phát triển sản xuất. Trình độ dân trí được nâng cao, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho người dân được quan tâm; mức hưởng thụ văn hóa của đồng bào ngày càng cải thiện; chất lượng và hiệu quả giáo dục, đào tạo được nâng lên. 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm, 100% thôn, làng có điện lưới quốc gia và 99,7% số hộ sử dụng điện; 99,8% người dân được dùng nước hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người 32,48 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,51%. Hầu hết đồng bào nghèo, DTTS vùng sâu, vùng xa đều được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc sức khỏe, các giá trị văn hóa được giữ gìn, bảo tồn và phát huy.

- Tại huyện Kbang: Qua triển khai thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW, từ huyện xuống xã đã đạt được những kết quả nhất định, cơ bản hoàn thành các mục tiêu của Nghị quyết. Các cấp ủy đảng đã nhận thức và quan tâm hơn đến lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân tộc, tập trung xóa đói giảm nghèo, từng bước nâng cao mức sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; điện, đường, trường, trạm được quan tâm xây dựng; công tác giáo dục, y tế, truyền thanh, truyền hình được quan tâm đúng mức; quốc phòng an ninh được giữ vững; hệ thống chính trị từ huyện đến xã được củng cố.

Đến nay, 100% các xã có đường ô tô đến trung tâm, 98% số hộ sử dụng điện; 90% người dân được dùng nước hợp vệ sinh. Thu nhập bình quân đầu người 29,8 triệu đồng/người/năm; tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm 4-5%, góp phần giảm tỷ lệ hồ nghèo trên địa bàn huyện xuống còn 11,85%. Hệ thống chính trị cơ sở được củng cố, trong sạch, vững mạnh; vị trí, vai trò của các đoàn thể và nhân dân trong việc tham gia thực hiện tốt chính sách dân tộc được nâng cao. 

- Tại huyện Chư Prông: Qua 15 năm thực hiện Nghị quyết 24-NQ/TW, cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể đã có nhiều giải pháp tích cực để xóa đói, giảm nghèo, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, nhân dân vùng sâu, vùng xa. Đến nay, công tác xóa đói, giảm nghèo được triển khai quyết liệt, đồng bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh qua từng năm (năm 2013 là 17,33% đến cuối năm 2018 là 9,12% theo tiêu chí mới). Các vấn đề xã hội bức xúc được giải quyết kịp thời; công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được chú trọng. Đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân đư­ợc cải thiện, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng, an ninh đ­ược giữ vững, kết cấu hạ tầng và bộ mặt các xã đặc biệt khó khăn có nhiều thay đổi.

Về ý kiến kiến nghị, đề xuất, tại 03 huyện đều có ý kiến đề xuất với các bộ ngành Trung ương tiếp tục quan tâm đến chế độ chính sách, tăng nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp, y tế, giáo dục, nước sạch và vệ sinh môi trường cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số; quan tâm đến tập huấn nâng cao kiến thức pháp luật cho người uy tín; đào tạo nghề, tạo việc làm nhằm ổn định cuộc sống cho đồng bào dân tộc thiểu số; có chính sách mang tính bền vững, với phương châm hỗ trợ, tạo điều kiện nhưng không làm thay đề đồng bào dân tộc thiểu số có ý chí vươn lên, khắc phục tư tưởng ỷ lại Nhà nước, nhằm thực hiện chương trình giảm nghèo đạt kết quả.

Tại các buổi làm việc với các xã, huyện, đoàn công tác đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của địa phương trong việc triển khai, đưa Nghị quyết vào cuộc sống. Bên cạnh đó, đoàn công tác cũng đề nghị các huyện trong thời gian tới cần tiếp tục quan tâm đến việc triển khai thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn, có kế hoạch cụ thể đối với việc đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm cán bộ người DTTS. Tiếp tục quán triệt thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW và các Chỉ thị, Nghị quyết, Chương trình của Trung ương, của tỉnh về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh. Đồng thời , tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững, gắn với tham gia xây dựng làng nông thôn mới theo tinh thần Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền, vận động nhân dân đấu tranh, ngăn chặn hoạt động “tín dụng đen” theo tinh thần Chỉ thị số 14-CT/TU, ngày 14 tháng 6 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về ngăn chặn hoạt động mua nợ hàng hóa, vay tiền lãi suất cao trên địa bàn tỉnh. Đối với những đề xuất kiến nghị của địa phương sẽ được Đoàn công tác tổng hợp và tổng hợp báo cáo Ban Bí thư.

 

Thu Loan

|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)