Tin hoạt động > Hoạt động chung > Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đồn Biên phòng Ia Púch

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở ở Đồn Biên phòng Ia Púch

19/10/2019


Thực hiện Chương trình công tác năm 2019, ngày 18/10/2019, đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở của tỉnh đã làm việc với Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Púch về kết quả thực hiện QCDC ở cơ sở.

Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Chỉ huy Đồn Biên phòng Ia Púch đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn của cấp trên về thực hiện QCDC ở cơ sở, hằng năm xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện; công khai, dân chủ trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, trong quản lý điều hành của người chỉ huy và trong công tác cán bộ, công tác tài chính. Thực hiện có hiệu quả chế độ sinh hoạt đối thoại dân chủ và ngày chính trị, văn hóa tinh thần hàng tháng; đã trực tiếp đối thoại với cán bộ, chiến sỹ được 05 lần/237 lượt CBCS. Định kỳ, tổ chức cho cán bộ, chiến sĩ, các tổ chức quần chúng tham gia đóng góp ý kiến cho cấp ủy, chỉ huy, đội ngũ đảng viên thông qua các buổi sinh hoạt thường kỳ. Bên cạnh đó đơn vị đã giúp địa phương trong phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng củng cố hệ thống chính trị cơ sở thôn làng, góp phần giữ vững ANCT và TTATXH trên địa bàn.

Tuy nhiên, công tác quán triệt, tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, hướng dẫn của trên về xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ có lúc, có nơi còn chưa được sâu sắc. Một số cán bộ, chiến sĩ chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, tầm quan trọng, cũng như quyền lợi và trách nhiệm trong thực hiện QCDC. Việc duy trì, thực hiện đối thoại trực tiếp chưa thường xuyên, chưa phát huy hết vai trò, trách nhiệm của cấp uỷ, chỉ huy đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Đình Hiệp, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Ban chỉ đạo thực hiện QCDC của tỉnh đề nghị cấp ủy, chỉ huy đơn vị cần tiếp tục phát huy những thành quả đã đạt được, tăng cường hơn nữa sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với việc thực hiện QCDC, tập trung rà soát, sửa đổi, bổ sung các quy định, quy chế về thực hiện QCDC ở đơn vị, phát huy tốt công tác dân chủ cơ sở trên cả 3 lĩnh vực chính trị, quân sự và kinh tế, đời sống. Tăng cường công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, nâng cao nhận thức về thực hiện dân chủ cơ sở cho cán bộ, chiến sỹ; tổ chức hiệu quả việc đối thoại giữa cấp ủy, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ…
 
Đình Thoại
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)