Tin hoạt động > Hoạt động chung > Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CTXH tích cực triển khai Quyết định 217, 218

Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể CTXH tích cực triển khai Quyết định 217, 218

30/07/2018


Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh đã nghiêm túc quán triệt thực hiện có hiệu quả nội dung giám sát, phản biện đã được Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt. Tích cực tham gia nhiều ý kiến tâm huyết, thể hiện trách nhiệm chính trị cao trong công tác xây dựng Đảng, Chính quyền các cấp vững mạnh. Thực hiện nghiêm quy chế dân chủ cơ sở. 

Theo đó, Mặt trận TQ Việt Nam tỉnh đã thực hiện 140 cuộc giám sát, tổ chức các Hội nghị góp ý vào quy chế của các cấp ủy, dự thảo các văn bản của các cơ quan, ban ngành trên địa bàn tỉnh. Tổ chức 12 buổi đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy với nhân dân với trên 1400 người tham dự, có 96 ý kiến, kiến nghị đã được giải đáp thỏa đáng. Tiếp tục củng cố kiện toàn 222 Ban TTND, Ban giám sát đầu tư cộng đồng và 2.161 tổ hòa giải cơ sở; tiếp nhận 4.322 vụ việc, hòa giải thành công 3.734 vụ. Hội CCB tỉnh tiếp tục giám sát việc thực hiện Nghị định số 150 và Nghị định số 157/2006/ NĐ-CP của Chính phủ (NĐ 157 sửa đổi, bổ sung NĐ 150)  về “Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều về Pháp lệnh CCB”. Các cấp Hội đã tổ chức 35 cuộc kiểm tra đối với 670 tổ chức Hội và 2.062 hội viên về thực hiện nhiệm vụ công tác Hội, thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, quản lý sử dụng vốn vay từ NHCSXH; hòa giải thành công 125 vụ; cung cấp cho cơ quan chức năng 126 tin có liên ANCT, TTATXH. Liên đoàn Lao động tỉnh luôn sâu sát cơ sở nắm bắt tư tâm nguyện vọng của CNVC-LĐ. Trước những vướng mắc nảy sinh giữa lao động với doanh nghiệp như nợ lương của Chi nhánh Sông Đà (thuộc CT cổ phần Sông Đà 3), mức khoán sản phẩm tại khâu phân loại hạt điều thuộc CTTNHH Olam dẫn đến tụ tập đông người, LĐLĐ và Công đoàn xây dựng Việt Nam và Ban giám đốc C.ty Olam đã phối hợp giải quyết thỏa đáng, bảo vệ được quyền lợi người lao động, không để xảy ra điểm nóng. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tham gia góp ý 13 văn bản của Đảng, quy phạm pháp luật, chính sách về bình đẳng giới, tiến bộ phụ nữ; phối hợp Ban Dân vận Tỉnh ủy, MTTQ tỉnh và các cơ quan có liên quan tiến hành giám sát việc thực hiện Luật phòng, chống bạo lực gia đình tại 3 huyện và Sở VH-TT-DL; chỉ đạo hướng dẫn các cấp Hội thực hiện nghiêm KH giám sát 2018... Đoàn Thanh niên tỉnh đã triển khai kế hoạch giám sát của Đoàn tại một số địa phương (thị xã An Khê, huyện Đức Cơ, Krông Pa); tập trung vào các nội dung như: Kiểm tra công tác xây dựng Đoàn, tập trung thực hiện công tác cán bộ theo điều lệ và quy chế cán bộ Đoàn; thực hiện Quy định số 55-QĐ/TW, ngày 19/12/2016 của Bộ Chính trị về một số việc cần làm ngay để tăng cường vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên; giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của BCH TW về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; giám sát phản biện xã hội việc thực hiện chế độ chính sách đối với đội ngũ Phó Bí thư Đoàn cấp xã, Bí thư chi đoàn thôn, làng, tổ dân phố theo Quyết định số 20/2015/QĐ-UBND, ngày 07/9/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Hội Nông dân tỉnh đã thực hiện có hiệu quả phản biện XH về Dự án trồng cây Mắc ca trên địa bàn tỉnh; góp ý tham gia Kế hoạch triển khai Đề án “Vận động toàn dân tham gia phòng, ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và cảm hóa, giáo dục, cải tạo người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư” đến năm 2020. Tiếp tục duy trì có hiệu quả 68 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật”; phối hợp hòa giải thành công 21 vụ; trợ giúp pháp lý 06 buổi với 17.786 lượt hội viên nông dân tham gia.
 
Kiều Trang
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)