Tin hoạt động > Hoạt động chung > Tổng kết chương trình phối hợp về công tác dân vận trong lực lượng vũ trang năm 2017

Tổng kết chương trình phối hợp về công tác dân vận trong lực lượng vũ trang năm 2017

15/12/2017


Ngày 15/12 Ban Dân vận Tỉnh ủy và BCH Bộ đội Biên phòng Tỉnh, Công an tỉnh và Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh đã tiến hành tổng kết Chương trình phối hợp  công tác Dân vận năm 2017 và ký kết Chương trình phối hợp công tác năm 2018. Tới dự có các Đ/c lãnh đạo của 4 đơn vị gồm: Lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy, Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh, Bộ CH Quân sự tỉnh.

Năm 2017, Chương trình phối hợp thực hiện công tác dân vận giữa Ban Dân vận với các đơn vị LLVT tỉnh tiếp tục được quan tâm triển khai thực hiện, đạt nhiều kết quả, tập trung phối hợp tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác dân vận; phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các đơn vị tham gia xây dựng nông thôn mới, giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai, thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và chính sách xã hội; vận động nhân dân tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; xóa bỏ các hủ tục lạc hậu như: tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, nghi ngờ “thuốc thư” trong đồng bào DTTS; đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”, tà đạo “Hà Mòn”; phòng, chống trốn, vượt biên, xâm nhập… góp phần giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn tỉnh, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân – dân, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

Tuy nhiên nội dung phối hợp và trao đổi thông tin ở một số đơn vị đôi lúc chưa kịp thời; Việc xây dựng các mô hình dân vận khéo chưa được phong phú, chưa mang tính bền vững. Các chương trình, kế hoạch phối hợp ở một số địa phương còn thiếu cụ thể và chưa kịp thời, chưa tạo được sự thống nhất cao trong việc tổ chức thực hiện. việc phối hợp tham gia giải quyết các vấn đề nảy sinh mới phức tạp ở cơ sở có nơi chưa thật đồng bộ, do đó chất lượng, hiệu quả công tác dân vận chưa cao.

Tại hội nghị lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy và Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Công an tỉnh , BCH Quân sự tỉnh đã cùng ký kết Chương trình phối hợp công tác dân vận năm 2018. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 25 Hội nghị TW 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 16/5/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới”; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 18/7/2017 của UBND tỉnh về “Tăng cường công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2017 - 2021”.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Thanh Hùng, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy mong rằng, với những nội dung được ký kết trong giai đoạn này, bốn bên sẽ tăng cường trao đổi thông tin, cùng các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội thực hiện tốt công tác dân dận trên địa bàn, đặc biệt các huyện biên giới. Cùng phối hợp tuyên truyền, giải thích các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để tạo sự đồng thuận trong nhân dân, góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, an ninh quốc phòng, đối ngoại, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, tạo sự phát triển kinh tế – xã hội trong toàn tỉnh.

R Mah H' Nin

|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com