Tin hoạt động > Tin nổi bật > Công tác dân vận của chính quyền là một nội dung quan trọng

Công tác dân vận của chính quyền là một nội dung quan trọng

30/11/2013


(GLO)- Ngày 19-11, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy đã thống nhất ký kết Chương trình phối hợp về thực hiện công tác dân vận của chính quyền giai đoạn 2013-2016. Như là một bản cam kết về lĩnh vực công tác quan trọng này, Chương trình phối hợp đã đánh giá rằng: Những năm qua, tỉnh Gia Lai luôn xác định công tác dân vận của chính quyền là một nội dung quan trọng trong công tác dân vận của cả hệ thống chính trị.
Điều đó thể hiện với tinh thần nâng cao trách nhiệm phục vụ nhân dân của các cấp chính quyền, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý hành chính nhà nước, thực hiện chính sách an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo; tiếp tục mở rộng dân chủ thông qua dân chủ đại diện, dân chủ trực tiếp, xây dựng và thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ ở cơ sở, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh của các tầng lớp nhân dân và khối đại đoàn kết toàn dân tộc nhằm thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ, mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.
Vấn đề là làm thế nào để đội ngũ cán bộ, công chức nhận thức được việc quan trọng này. Không ít người và chính quyền ở một số nơi chưa nhận thức đúng đắn công tác dân vận của chính quyền là nội dung bắt buộc trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, điều hành xã hội. Một lần nữa, mục đích của Chương trình phối hợp lần này giữa Ủy ban Nhân dân tỉnh với Ban Dân vận Tỉnh ủy là nhằm tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực sự là công bộc của dân, nâng cao đạo đức công vụ, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tạo sự tin cậy của nhân dân vào chính quyền các cấp.
Những vấn đề đặt ra khi cùng nhau phối hợp thực hiện công tác dân vận của chính quyền được chú ý, đó là: phổ biến, quán triệt, thực hiện, sơ kết, tổng kết các công tác có liên quan đến vấn đề dân vận, dân tộc, tôn giáo, về thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; nắm bắt tình hình dư luận xã hội, công tác tiếp nhận và xử lý những vấn đề bức thiết, đòi hỏi chính đáng của nhân dân.
Trong thời gian qua, tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo của người dân về những lĩnh vực nhạy cảm, có tác động trực tiếp đến đời sống của họ dường như vẫn còn nhiều và việc xem xét xử lý của cấp chính quyền cơ sở chưa thỏa đáng nên đơn thư vượt cấp vẫn xảy ra. Bởi vậy, công tác “Dân vận khéo” ở cấp chính quyền cơ sở sẽ giúp việc giải quyết đơn thư có hiệu quả hơn. Và hơn ai hết, chính quyền cơ sở, cán bộ, công chức ở đấy là những người gần dân nhất, sẽ hiểu biết cụ thể vụ việc, khi giải quyết sẽ thấu tình đạt lý và cũng đồng thời không mất đi tình làng nghĩa xóm, vốn là truyền thống quý của dân tộc ta.
Lần này, trong Chương trình phối hợp, Ủy ban Nhân dân tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy cũng đã đề cập đến công tác phối hợp bằng những việc làm cụ thể với phía Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội vận động nhân dân tham gia hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước do khối Mặt trận phát động; đồng thời đặt mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục đến mọi người về chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là vai trò và nhiệm vụ của báo chí, truyền thông trên lĩnh vực này được giao trọng trách trong việc phát hiện, biểu dương, nhân rộng điển hình tiên tiến. Đi đôi với đó, công tác giáo dục đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao trình độ mọi mặt, rèn luyện đạo đức của người cán bộ, đảng viên, xứng đáng là công bộc của nhân dân, hết lòng phục vụ nhân dân!
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com