Tin hoạt động > Hoạt động của các ban chỉ đạo > Gia Lai: Sơ kết thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018

Gia Lai: Sơ kết thực hiện QCDC ở cơ sở 6 tháng đầu năm 2018

04/08/2018


Ngày 3-8, Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở tỉnh Gia Lai đã tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018. 

Các đồng chí: Châu Ngọc Tuấn-Phó Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, Trưởng Ban chỉ đạo; Võ Thanh Hùng-Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Phó Trưởng Ban thường trực; AYun H’ But-Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng Ban chỉ đạo đồng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí trưởng, phó Ban Chỉ đạo các huyện, thị, thành phố; thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh về thực hiện QCDC ở cơ sở.
 
6 tháng đầu năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về QCDC ở cơ sở gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 (khóa XII);  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Quyết định số 99-QĐ/TW của Ban Bí thư  (khóa XII) về phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. 
 
Các xã, phường, thị trấn thực hiện tốt QCDC theo Pháp lệnh số 34; công khai những nội dung theo quy định tại trụ sở, phổ biến qua hệ thống truyền thanh,  cuộc họp thôn, buôn. Thường xuyên  đối thoại trực tiếp với nhân dân; kịp thời sửa đổi, bổ sung và phát huy tác dụng của hương ước, quy ước. Toàn tỉnh có 2.075/2161 hương ước được phê duyệt; tiếp 1.986 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. 
 
Các cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập nghiêm túc thực hiện dân chủ trong hoạt động, phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, đặc biệt trong việc quản lý, sử dụng kinh phí, chi tiêu ngân sách, phòng chống tham nhũng, lãng phí, công khai các chế độ, chính sách. 99,8% cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp, xã phường, trường học tổ chức hội nghị cán bộ công chức. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của cán bộ, công chức và công dân được quan tâm thực hiện tốt.
 
Các doanh nghiệp thực hiện QCDC đã tạo điều kiện cho người lao động tham gia đóng góp ý kiến vào kế hoạch sản xuất, kinh doanh; tổ chức công đoàn tích cực tuyên truyền chế độ, chính sách, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đến nay, 115/193 công ty TNHH và Công ty Cổ phần có tổ chức công đoàn đã thực hiện việc ký kết, thoả ước lao động tập thể. 111/193 Công ty tổ chức hội nghị người lao động và xây dựng quy chế đối thoại tại nơi làm việc theo quy định để thực hiện dân chủ trực tiếp đối với người lao động tại doanh nghiệp. 
 
Thông qua việc thực hiện QCDC, lực lượng vũ trang trong tỉnh đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương thực hiện hiệu quả công tác đấu tranh, ngăn chặn các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
 
Tuy nhiên, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm còn một số hạn chế như: Công tác thông tin, tuyên truyền tại một số cấp ủy có lúc chưa kịp thời; nhận thức của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân trên địa bàn về quy chế dân chủ chưa đầy đủ; tỷ lệ doanh nghiệp ban hành các loại quy chế dân chủ còn đạt thấp.
 
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Châu Ngọc Tuấn nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm như: Tiếp tục triển khai thực hiện tốt QCDC ở cơ sở, nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện quy chế dân chủ ở địa phương, đơn vị, gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII). Tăng cường tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân, nhất là đối với cấp cơ sở. Đồng thời thực hiện tốt "Năm dân vận chính quyền 2018". Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong giám sát và phản biện xã hội trên các lĩnh vực; thực hiện tốt công tác việc đánh giá, xếp loại ở các đơn vị, địa phương trong việc thực hiện QCDC ở cơ sở; các thành viên Ban chỉ đạo QCDC tỉnh, huyện thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện QCDC ở các địa bàn đã được phân công phụ trách.
 
R Mah H'Nin


 

|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)