Sign in to CMS Desk. Sign in to CMS Site Manager. The default account is administrator with blank password.
► Tin hoạt độngHoạt động của các ban chỉ đạoTập huấn công tác dân vận cho cán bộ cơ sở
Tin hoạt động > Hoạt động của các ban chỉ đạo > Tập huấn công tác dân vận cho cán bộ cơ sở

Tập huấn công tác dân vận cho cán bộ cơ sở

02/10/2013
(GLO)- Ban Dân vận (DV) Tỉnh ủy Gia Lai phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức lớp tập huấn công tác DV năm 2013, cho gần 150 cán bộ phụ trách khối DV ở các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.
Trong thời gian 4 ngày (từ 1 đến 4-10), học viên được học tập các chuyên đề gồm công tác DV của Đảng, tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác DV trong tình hình mới theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 7 (khóa XI), công tác DV đối với đồng bào theo tôn giáo, thực trạng và giải pháp triển khai thực hiện pháp lệnh thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh, chính sách dân tộc và kinh nghiệm tham gia xử lý các vấn đề dân tộc của Ban DV các cấp hiện nay, tình hình cốt cán và xây dựng lực lượng cốt cán trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ và giải pháp, tình hình các tà đạo trên địa bàn tỉnh, nhiệm vụ và giải pháp đấu tranh và xóa bỏ, công tác DV thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới