Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Thị xã Ayun Pa: Kết quả nổi bật trong thực hiện Quyết định số 217, ...
Thị xã Ayun Pa: Kết quả nổi bật trong thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW

Triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với Quyết định 553, 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2018, thị ủy Ayun Pa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch...

An Khê" đưa đối thoại với nhân dân trở thành nhiệm vụ thường xuyên ...
An Khê" đưa đối thoại với nhân dân trở thành nhiệm vụ thường xuyên của người đứng đầu

Thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Thị uỷ An Khê đã đưa nội dung tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân vào chương trình làm...

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ia Grai đã đạt những thành tựu nhất định về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Một số kết quả, kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW ...
Một số kết quả, kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị ở Gia Lai

Nhận thức sâu sắc việc quán triệt và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thường xuyên và lâu dài trong lãnh đạo, chỉ đạo...

Kết quả triển khai Quyết định 217, 218-QĐ/TW trên địa bàn thành phố...
Kết quả triển khai Quyết định 217, 218-QĐ/TW trên địa bàn thành phố Pleiku

Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, thành phố Pleiku hiện có 23 xã, phường, với 254 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó, có 43 làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 14 xã, phường...

Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của đồng c...
Toàn văn phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 7 khóa XII của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Từ ngày 7 - 12/5/2018, tại Hà Nội đã diễn ra Hội nghị lần thứ 7, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII. Đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì, phát biểu khai mạc, bế mạc Hội nghị. Thông...

Ia Grai, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội
Ia Grai, đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, sự quản lý, điều hành của chính quyền, sự giám sát của HĐND huyện, sự phối hợp của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội, cùng sự chung sức chung...

Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền ...
Nâng cao năng lực hoạt động của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật trên địa bàn tỉnh

Những năm gần đây, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) trên địa bàn tỉnh đã được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. Trong đó, phải khẳng định sự đóng góp không nhỏ của đội...

Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư
Kết quả triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW của Ban Bí thư

Thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số”,  Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã...

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả...
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam trên địa bàn tỉnh Gia Lai

Ngay sau khi Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 14 tháng 5 năm 2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giải quyết hậu quả chất độc hóa học do Mỹ sử...

|< < 1   2   3   4 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)