Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống
Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị  (khó...
Kết quả 03 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW...

Đảng bộ huyện Phú Thiện với công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị ...
Đảng bộ huyện Phú Thiện với công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Phú Thiện là huyện nằm phía Nam tỉnh Gia Lai, Dân số toàn huyện (đầu năm 2018) là 18.071 hộ với 83.422 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 9.900 hộ với 51.276 khẩu (chiếm 61,46% tổng dân số...

Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12/4/2017 của Ban Ch...
Kết quả thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12/4/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV)

Thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU, ngày 12 tháng 4 năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (khóa XV) về giảm nhanh và bền vững tỷ lệ hộ nghèo trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2017 - 2020...

Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường...
Kết quả 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 12-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

Thực hiện chương trình xây dựng làng nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông...

Thị xã Ayun Pa: Kết quả nổi bật trong thực hiện Quyết định số 217, ...
Thị xã Ayun Pa: Kết quả nổi bật trong thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW

Triển khai thực hiện Quyết định số 217, 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị gắn với Quyết định 553, 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, trong năm 2018, thị ủy Ayun Pa đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch...

An Khê" đưa đối thoại với nhân dân trở thành nhiệm vụ thường xuyên ...
An Khê" đưa đối thoại với nhân dân trở thành nhiệm vụ thường xuyên của người đứng đầu

Thực hiện Quyết định số 553-QĐ/TU, ngày 14/3/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Gia Lai, Ban Thường vụ Thị uỷ An Khê đã đưa nội dung tổ chức tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với nhân dân vào chương trình làm...

Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị
Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Qua nửa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Ia Grai đã đạt những thành tựu nhất định về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

Một số kết quả, kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW ...
Một số kết quả, kinh nghiệm sau 3 năm thực hiện Kết luận 120-KL/TW của Bộ Chính trị ở Gia Lai

Nhận thức sâu sắc việc quán triệt và thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, thường xuyên và lâu dài trong lãnh đạo, chỉ đạo...

Kết quả triển khai Quyết định 217, 218-QĐ/TW trên địa bàn thành phố...
Kết quả triển khai Quyết định 217, 218-QĐ/TW trên địa bàn thành phố Pleiku

Là trung tâm chính trị - kinh tế - văn hóa - xã hội của tỉnh, thành phố Pleiku hiện có 23 xã, phường, với 254 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó, có 43 làng đồng bào dân tộc thiểu số thuộc 14 xã, phường...

|< < 1   2   3   4 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)