Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống > Đảng bộ huyện Phú Thiện với công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 03/3/2014 của Ban

Đảng bộ huyện Phú Thiện với công tác triển khai, thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU, ngày 03/3/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy

16/07/2019


Phú Thiện là huyện nằm phía Nam tỉnh Gia Lai, Dân số toàn huyện (đầu năm 2018) là 18.071 hộ với 83.422 khẩu, trong đó đồng bào dân tộc thiểu số là 9.900 hộ với 51.276 khẩu (chiếm 61,46% tổng dân số). Trên địa bàn huyện Phú Thiện có 4 tôn giáo được Nhà nước công nhận về tổ chức đang hoạt động gồm: Phật giáo, Công giáo, Tin lành, Cao đài với 4.653 hộ/18.071 hộ (chiếm khoảng 25,7%%), với 20.316 tín đồ.
Là huyện có đông đồng bào dân tộc thiểu số và các tín đồ tôn giáo cùng sinh sống trên địa bàn, vì vậy ngay sau khi có Chỉ thị số 17-CT/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy đã sớm tổ chức hội nghị quán triệt đến đội ngũ cán bộ chủ chốt của huyện và các xã, thị trấn đồng thời chỉ đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể tổ chức quán triệt, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân. Qua đó đã góp phần làm cho các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể, đặc biệt là Hội liên hiệp phụ nữ từ huyện đến cơ sở đã nhận thức rõ tầm quan trọng của công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ nói chung, phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo nói riêng, từ đó nâng cao nhận thức, củng cố lòng tin của nhân dân vào Đảng và chế độ xã hội chủ nghĩa, khơi dậy ý chí quyết tâm của mọi người dân, đẩy mạnh công cuộc đổi mới, tạo sự nhất trí về tư tưởng và hành động ngày càng cao trong toàn Đảng bộ, sự đồng thuận trong xã hội.
Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo Mặt trận và các Đoàn thể huyện thực hiện tốt Cuộc vận động“Làm thay đổi nếp nghĩ cách làm trong ĐBDTTS để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và phong trào “Hộ hội viên DTTS thay đổi nếp nghĩ thực hiện tiết kiệm trong chi tiêu vươn lên thoát nghèo bền vững”; xây dựng thí điểm Mô hình “Cung ứng vật tư nông nghiệp cho ĐBDTTS”. Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 12-CT/TU ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh, ngoài sự vào cuộc tích cực của cấp ủy đảng, chính quyền, các cơ quan, ban, ngành, Mặt trận và các đoàn thể từ huyện đến cơ sở. Hội LHPN các cấp trong toàn huyện đã phát huy tối đa vai trò chủ thể của người phụ nữ trong việc “Xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số”,vận động hội viên phụ nữ DTTS cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa, đã tổ chức nhiều đợt tuyên truyền về các nội dung vận động người dân phát triển kinh tế, chỉnh trang nhà ở, hàng rào, cổng ngõ, sử dụng nước hợp vệ sinh, xây dựng nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước hợp vệ sinh; không chăn nuôi thả rông gia súc, làm chuồng trại cách xa nhà, không làm chuồng trại dưới sàn nhà; phổ biến các nội dung về phòng chống bạo lực gia đình, tảo hôn, bảo vệ an ninh trật tự địa phương; tham gia đóng góp vào xây dựng các công trình công cộng của làng. Tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo xóa bỏ các hủ tục lạc hậu: giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng ĐB DTTS tại xã Chư A Thai và Ia Yeng có trên 650 hội viên phụ nữ tham dự, thành lập mới 02 Câu lạc bộ “Nói không với nạn tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống” có 75 thành viên tham gia.
 Công an huyện tổ chức các điểm truyền thông về vận động hội viên phụ nữ là người ĐBDTTS giảm thiểu tình trạng mua hàng hóa, vay lãi suất cao và phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn của xã Ia Ke và Chrôh Pờ Nan có trên 250 lượt phụ nữ DTTS và tôn giáo tham dự. Đã thành lập được 11 mô hình “Hộ hội viên Phụ nữ DTTS tiết kiệm từ 5- 10 triệu đồng/năm” có 115 hộ gia đình tham gia; 02 Cậu lạc bộ “Phụ nữ sống tốt đời đẹp đạo” tại 02 xã Ia Hiao và Ia Peng có 85 hội viên tham gia. Mở 03 lớp dạy nghề cho 75 hội viên phụ nữ DTTS tham gia “Trồng và chăm sóc rau”, có 550 Hộ gia đình phụ nữ DTTS và tôn giáo xây dựng được “Mỗi hộ có 1 vườn rau và cây ăn trái”; triển khai hiệu quả các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Hũ gạo tiết kiệm”, vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho 05 hội viên phụ nữ DTTS nghèo… tạo điều kiện cho hội viên phụ nữ DTTS, Tôn giáo tiếp cận được các nguồn vốn vay ưu đãi của Nhà nước.  Phối hợp với các Ngân hàng trong huyện đã giải ngân cho trên 2.555 chị phụ nữ DTTS, Tôn giáo được vay các nguồn vốn...Qua đó nhiều chị em đã thay đổi được cách nghĩ, cách làm, dần dần xóa bỏ tư tưởng mặc cảm, tự ti, ỷ lại, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng; phối hợp với Trung tâm BDCT huyện mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và lồng ghép các chuyên đề về Dân tộc, Tôn giáo cho chi, tổ hội ở cơ sở; cử 20 lượt chị chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ dân tộc thiểu số cơ sở tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội và các chuyên đề. Tạo điều kiện cho 03 chị tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị, 04 chị tham gia các lớp đại học từ xa. Vận động được 25 chị phụ nữ DTTS và tôn giáo trong độ tuổi tham gia các lớp bổ túc văn hóa...
Bên cạnh những kết qủa đạt được thì việc thực hiện Chỉ thị 17-CT/TU ở Phú Thiện vẫn còn một số mặt hạn chế như: Chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền đối với phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trên địa bàn của một số xã, thị trấn chưa cao, chưa đồng bộ. Đội ngũ cán bộ thực hiện công tác tuyên truyền ở cơ sở còn hạn chế, trình độ của một số đồng chí chưa đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.Điều kiện cơ sở vật chất phục vụ công tác tuyên truyền còn nhiều khó khăn. Một số cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể cơ sở chưa quan tâm đúng mức, công tác tuyên truyền phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo đạt hiệu quả chưa cao.
Để thực hiện tốt Chỉ thị số 17-CT/TU, ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới” huyện ủy Phú Thiện cần tập trung một số nội dung như sau:
Một là, Tiếp tục quán triệt và tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng về nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới theo Chỉ thị 17-CT/TU gắn với việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Hai là, Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động của các tổ dân vận ở các thôn làng, tổ dân phố, đổi mới phương pháp tuyên truyền; tăng cường đối thoại để lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo.
Ba là, Vận động hội viên, phụ nữ tích cực tăng gia sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” góp phần vào xây dựng nông thôn mới trên địa bàn của tỉnh.
 Bốn là, Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, hội viên phụ nữ dân tộc, tôn giáo. Đa dạng hoá các hình thức tập hợp, thu hút hội viên dân tộc, tôn giáo tham gia vào tổ chức hội.
Năm là, Chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm, làm rõ những khó khăn, vướng mắc, chất lượng hoạt động, rút ra kinh nghiệm, nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những hội viên nòng cốt có nhiều đóng góp trong công tác hội, nhân rộng mô hình điển hình.
 
Ngọc Thọ
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com