Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống > Chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

06/02/2020


Đến nay, cả 3 đơn vị được chọn đại hội điểm cấp cơ sở ở Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đã hoàn thành tổ chức đại hội. Bên cạnh những mặt thành công cơ bản, diễn biến các đại hội điểm vẫn còn có một số hạn chế nhất định. Những vấn đề rút ra qua đại hội điểm cấp cơ sở của Đảng bộ khối có ý nghĩa quan trọng đối với công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp trong thời gian tới.
Những thành công đáng ghi nhận
 
Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh hiện có 128 tổ chức cơ sở Đảng (49 Đảng bộ cơ sở, 79 chi bộ cơ sở), 303 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với 4.636 đảng viên. Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW ngày 30-5-2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Kế hoạch số 248-KH/TU ngày 9-8-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã ban hành Kế hoạch số 22-KH/ĐUK ngày 5-9-2019 hướng dẫn các tổ chức cơ sở Đảng triển khai thực hiện. Theo đó, Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung lãnh đạo các cấp ủy thực hiện tốt công tác chuẩn bị, phân công các Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy và thành lập tổ chỉ đạo đại hội điểm ở Đảng bộ Ngân hàng Nhà nước-Chi nhánh tỉnh (loại hình Đảng bộ cơ sở không có ban thường vụ), Đảng bộ Bảo hiểm Xã hội tỉnh (loại hình Đảng bộ cơ sở có ban thường vụ) và chi bộ Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai (loại hình chi bộ cơ sở) để rút kinh nghiệm chỉ đạo chung trong toàn Đảng bộ.
 
Quá trình triển khai cho thấy, các Đảng bộ, chi bộ cơ sở được chọn tiến hành đại hội điểm đều có sự chuẩn bị kỹ về nội dung, quy trình nhân sự, công tác tuyên truyền, nắm chắc tình hình và xử lý dứt điểm các vấn đề nổi cộm trước khi bước vào đại hội. Do đó, đại hội các đơn vị được tiến hành đúng thời gian và bảo đảm các yêu cầu. Việc chuẩn bị các báo cáo trình đại hội đã được Đảng ủy khối chỉ đạo chặt chẽ, công phu cả về nội dung và phương pháp, lấy ý kiến và tiếp thu ý kiến tham gia theo đúng quy trình hướng dẫn. Ban Thường vụ Đảng ủy khối đã tập trung chỉ đạo và tổ chức duyệt công tác chuẩn bị của các đơn vị. Công tác chuẩn bị nhân sự cấp ủy, ủy ban kiểm tra bảo đảm dân chủ, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm đầy đủ các bước theo hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và của cấp ủy cấp trên. Ban Thường vụ Đảng ủy khối chỉ đạo các cơ quan tham mưu chủ động nắm chắc tình hình ở từng địa bàn, nhất là những vấn đề nổi lên liên quan đến nhân sự đại hội để tiến hành kiểm tra, thanh tra kết luận rõ mức độ sai phạm, xử lý kịp thời và duyệt nhân sự trước khi bước vào đại hội.
 
Trong đại hội đã thực hiện thảo luận kỹ về tiêu chuẩn, cơ cấu, bảo đảm dân chủ trong việc ứng cử, đề cử; danh sách bầu cử cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy của các đơn vị đều có số dư. Các đại hội đều bầu một lần đủ số lượng, bảo đảm cơ cấu; chất lượng ban chấp hành được nâng cao hơn nhiệm kỳ trước về trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị. Việc bầu đoàn đại biểu tham dự đại hội Đảng cấp trên thực hiện đúng quy định của Điều lệ Đảng và Quy chế bầu cử trong Đảng; bảo đảm về số lượng, chất lượng và cơ cấu đã được phân bổ. Công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội được thực hiện tốt, các đơn vị đều trang trí khánh tiết trang trọng theo đúng hướng dẫn. Tại trụ sở các cơ quan, đơn vị và địa điểm tổ chức đại hội đều có băng rôn, cờ, biểu ngữ cổ động. Các Đảng bộ, chi bộ cơ sở đều phát động phong trào thi đua trước khi khai mạc đại hội, do đó tạo bầu không khí chính trị lành mạnh, phấn khởi, tin tưởng, góp phần cho sự thành công của đại hội.
 
Một số vấn đề rút ra
 
Tuy nhiên, trong diễn biến đại hội điểm của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh còn xảy ra một số việc nhỏ như: công tác điều hành, tổ chức còn thiếu sự phối hợp nhịp nhàng; báo cáo chính trị chưa được tóm tắt; có nơi cung cấp danh sách trích ngang bầu ban chấp hành cho đảng viên chưa đầy đủ; trước khi bầu cử ban chấp hành, đoàn chủ tịch chưa nắm lại danh sách đại biểu (đảng viên) dự đại hội để tiến hành phát phiếu bầu; đọc tham luận nhiều, ít có ý kiến thảo luận trực tiếp…
 
Từ thực tiễn công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại 3 đơn vị điểm của Đảng bộ Khối các Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh, bước đầu rút ra một số vấn đề sau:
 
Đại hội Đảng bộ các cấp lần này có nhiều vấn đề mới nên cấp ủy các cấp cần nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, các quy định, hướng dẫn của Trung ương và cấp ủy cấp trên, nhất là những yêu cầu và nội dung mới về số lượng cấp ủy, về tiêu chuẩn cấp ủy viên, về đại hội Đảng bộ cơ sở phải lấy phiếu giới thiệu bí thư trước khi bầu bí thư… nhằm tạo thống nhất về nhận thức, tư tưởng và nâng cao tinh thần trách nhiệm trong cán bộ, đảng viên, trước hết là trong cấp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt ở các cấp.
 
Cấp ủy cấp trên chỉ đạo điểm để rút kinh nghiệm trước khi triển khai ra diện rộng, sau đó xây dựng và ban hành kịch bản mẫu (có 3 kịch bản: phiên trù bị, phiên chính thức và phiên họp ban chấp hành lần thứ nhất) để các Đảng bộ, chi bộ học tập, vận dụng trước khi tiến hành đại hội đại trà; phân công các cấp ủy viên chỉ đạo, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra và giúp đỡ từng cơ sở, nhất là những đơn vị yếu kém, có nhiều khó khăn.
 
Báo cáo chính trị trình đại hội là văn kiện trung tâm của đại hội; đại hội thành công hay không và nghị quyết được đại hội thông qua có khả thi hay không tùy thuộc vào chất lượng báo cáo chính trị. Vì vậy, báo cáo chính trị cần được chuẩn bị một cách nghiêm túc, chu đáo, có chất lượng và cần trình bày tóm tắt để dành thời gian cho chi bộ thảo luận. Muốn thảo luận tốt thì ban chấp hành khóa cũ dự kiến những vấn đề quan trọng mà đại hội quan tâm, lập thành danh mục nội dung thảo luận, tham luận để đảng viên phát biểu. Đoàn chủ tịch cố gắng điều hành giảm thiểu tham luận, phát huy tham gia ý kiến trực tiếp tại đại hội.
 
Công tác nhân sự cần được chỉ đạo chặt chẽ, đúng quy trình, khách quan, dân chủ; đề cao trách nhiệm của cấp ủy và phát huy trí tuệ của cán bộ, đảng viên. Cấp ủy cấp trên phải có thông báo bằng văn bản cho Đảng bộ, chi bộ trực thuộc trước khi tiến hành đại hội về phê duyệt giới thiệu số lượng cấp ủy viên, số lượng ủy viên ban thường vụ cấp ủy, số lượng phó bí thư khóa mới; danh sách bí thư, phó bí thư khóa mới. Đoàn chủ tịch phải nói rõ thông báo của cấp ủy cấp trên để đại hội nghiên cứu trước khi tiến hành ứng cử, đề cử tại đại hội phiên chính thức. Ban kiểm phiếu bầu ban chấp hành có thể duy trì làm nhiệm vụ để bầu cử tiếp tại đại hội nhưng khi cần thiết phải xin ý kiến đại hội thống nhất, tránh áp đặt ngay từ đầu (vì có thể người trong ban kiểm phiếu được đại hội đề cử vào danh sách bầu đoàn đại biểu dự đại hội cấp trên). Ngoài ban kiểm phiếu và nhân viên kỹ thuật thực hiện nhiệm vụ kiểm phiếu, không ai được đến nơi ban kiểm phiếu đang làm việc.
 
Việc đại hội Đảng bộ cơ sở phải lấy phiếu xin ý kiến giới thiệu bí thư trước khi bầu bí thư ở nơi có ban thường vụ thì bầu cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy rồi mới tiến hành lấy phiếu giới thiệu bí thư. Đoàn chủ tịch lập tổ giúp việc kiểm phiếu xin ý kiến giới thiệu là những thành viên của đoàn thư ký đại hội hoặc ban kiểm phiếu bầu ban chấp hành khóa mới của đại hội, tổ giúp việc kiểm phiếu phát phiếu, kiểm đếm và báo cáo đại hội về số lượng phiếu phát ra và phiếu thu về, kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, báo cáo đoàn chủ tịch để đoàn chủ tịch đại hội (hội nghị) xem xét, quyết định trước khi bầu bí thư Đảng ủy.
 
Đại hội Đảng bộ, chi bộ là sự kiện trọng đại. Đại hội là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ, chi bộ nên không được bố trí đoàn viên, thanh niên chưa phải là đảng viên tham dự đại hội, nếu cần thiết chỉ bố trí ngồi dự nghe từ khi đại hội phiên chính thức khai mạc đến xong báo cáo chính trị. Trong đại hội không nên để thời gian “chết” quá lâu làm mất tính trang nghiêm; đảng viên không nói chuyện, làm việc riêng; đảng viên vắng mặt suốt thời gian đại hội phải có lý do chính đáng, nếu không phải xem xét xử lý kỷ luật. Sau phần chào cờ, hát Quốc ca, Quốc tế ca không nhất thiết phải có phần mặc niệm vì Trung ương không quy định.
 
Nguồn Báo Gia Lai ngày 06/2/2020
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)