Đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống > Kông Chro: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 21-CT/TW

Kông Chro: Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 21-CT/TW

05/04/2020


Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW, ngày 20/01/2018 của Ban Bí thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới , Kế hoạch 124-KH/TU, ngày 05/4/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị 21-CT/TW, Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro đã kịp thời ban hành Kế hoạch số 89-KH/HU, ngày 19 tháng 4 năm 2019 để triển khai thực hiện.

Đồng thời, Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên quan tâm chỉ đạo các cấp Hội tổ chức phổ biến, tuyên truyền, giáo dục tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, hội viên phụ nữ, nhất là hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động rèn luyện 4 phẩm chất phụ nữ “Tự tin - tự trọng - trung hậu - đảm đang” gắn với thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chí Minh”. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền, vận động, trong đó chủ yếu tập trung vào tuyên truyền theo nhóm đối tượng, đến từng gia đình hội viên phụ nữ, đồng thời thông qua tổ chức sinh hoạt câu lạc bộ, giao lưu văn nghệ, hội thi, trưng bày các sản phẩm sản xuất của hội viên ...được tổ chức từ cấp huyện đến chi/tổ hội phụ nữ. Chỉ đạo Hội Liên hiệp phụ nữ huyện triển khai thực hiện tốt các đề án, kế hoạch về công tác phụ nữ, trẻ em. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện đã phối hợp với Phòng Tư pháp đẩy mạnh công tác tuyên truyền về tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống, phòng chống bạo lực gia đình; xây dựng 03 câu lạc bộ “Nói không với tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống”  với 111 thành viên. Ngoài ra, các hoạt động hướng về cội nguồn, nhân đạo, từ thiện, đền ơn đáp nghĩa, công tác hậu phương quân đội, các cuộc vận động đóng góp quỹ xây dựng phong trào giúp nhau lúc khó khăn, hoạn nạn được thực hiện thường xuyên tại các chi, tổ hội  được các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ triển khai thực hiện thường xuyên và đạt được nhiều kết quả tích cực. Trong các ngày lễ, tết, các cấp hội đã tổ chức thăm hỏi gia đình hội viên phụ nữ nghèo, gia đình chính sách, gia đình hội viên gặp khó khăn với 226 suất quà, trị giá 62 triệu đồng; hỗ trợ 40 triệu đồng xây dựng 02 căn nhà cho phụ nữ nghèo.

Các cấp ủy, chính quyền trên địa bàn huyện tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách, pháp luật liên quan đến công tác phụ nữ, chính sách về bình đẳng giới. Thực hiện khuyến khích, hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, tham gia thành lập hợp tác xã, tổ liên kết sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế, tạo việc làm, tăng thu nhập, cải thiện đời sống, xóa đói, giảm nghèo bền vững đã đạt được những kết quả tích cực như: Hằng năm, Hội Liên hiệp phụ nữ huyện phối hợp rà soát, nắm hội viên phụ nữ nghèo; tổ chức tập huấn kiến thức, hỗ trợ vốn vay, đào tạo nghề, giới thiệu việc làm, xây dựng nhiều mô hình có hiệu quả, như: “Tổ vần công” “Giúp phụ nữ nghèo có địa chỉ”, “Tổ góp vốn xoay vòng”, mô hình “Phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số tiết kiệm 5-10 triệu đồng” (Kông Yang Chưkrey). Các cấp Hội phối hợp mở 3 lớp đào tạo nghề với 105 chị tham gia (dệt thổ cẩm 02 lớp 70 chị, 01 lớp trung cấp nông lâm 35 chị); tập huấn công tác khuyến nông 08 lớp 370 chị, giới thiệu xuất khẩu lao động 10 chị.

Bên cạnh đó, các cấp ủy, chính quyền đã tăng cường chỉ đạo việc xây dựng tổ chức, nâng cao chất lượng hoạt động của các cấp hội phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi cho hội phụ nữ các cấp thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; tổ chức đối thoại với phụ nữ nhằm kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề đặt ra của công tác hội. Trong năm 2019, cấp ủy, chính quyền các xã, thị trấn đã tổ chức đối thoại với hội viên tại các xã Kông Yang, Sơ Ró và Thị trấn với 172 lượt người tham gia; cấp huyện tổ chức Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của đồng chí Bí thư Huyện ủy và đồng chí Chủ tịch UBND huyện với cán bộ, hội viên nông dân và phụ nữ trên địa bàn đã có 120 đại biểu tham dự.

Thực hiện tốt công tác cán bộ nữ từ khâu quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, bố trí, sử dụng cán bộ và thực hiện chính sách đối với cán bộ nữ. Trong công tác quy hoạch nhiệm kỳ 2020 - 2025, cấp huyện cán bộ nữ được quy hoạch Ủy viên Ban Chấp hành đảng bộ huyện 09/78, đồng chí, chiếm 11,53%, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy 03/16 đồng chí, chiếm 18,75 %, Phó Bí thư 01/05 đồng chí, chiếm 20%. Cán bộ quy hoạch nữ là Trưởng các phòng, ban 04/36 đồng chí, chiếm 11,11%; nữ là phó 09/56, chiếm 33,92%. Cấp xã, thị trấn: Đảng ủy viên 88/240 đồng chí, chiếm 36,66%; Ủy viên Ban Thường vụ 21/75 đồng chí, chiếm 28%, Bí thư 09/51 đồng chí, chiếm 17,64%, Phó Bí thư 14/51 đồng chí, chiếm 27,45%.

Tổ chức bộ máy của các cấp hội phụ nữ từng bước được củng cố, kiện toàn, đảm bảo quy hoạch cán bộ theo hướng chuẩn hóa và trẻ hóa các chức danh chủ chốt nhằm thực hiện tốt các chức năng, nhiệm vụ, giúp triển khai thực hiện nhiệm vụ kịp thời, nền nếp, đáp ứng yêu cầu hoạt động của Hội. Hiện nay, trình độ chuyên môn và chính trị của cán bộ Hội ngày càng được nâng lên, cụ thể: Hội cấp huyện lãnh đạo đạt chuẩn 100% về chức danh cấp huyện. Công tác phát triển hội viên, xây dựng lực lượng nòng cốt được quan tâm xây dựng và củng cố. Trong năm qua, đã phát triển 984 hội viên, nâng tổng số hội viên toàn huyện là 8.938/15.251 phụ nữ.

Nhìn chung, qua 01 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng, có thể thấy sự quan tâm rõ rệt của Ban Thường vụ Huyện ủy Kông Chro cũng như cả hệ thống chính trị đối với công tác phụ nữ huyện nhà. Từ đó có thể thấy ở đâu cấp ủy, chính quyền quan tâm, thường xuyên giám sát, kiểm tra thì ở đó công tác cán bộ nữ đạt được những kết quả tích cực, đúng yêu cầu đặt ra.

 
Kiều Trang
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com