Quy chế dân chủ ở cơ sở > Ia Piar: Phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân

Ia Piar: Phát huy tốt vai trò làm chủ của nhân dân

15/12/2018


Thực hiện phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra” thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) ở xã Ia Piar, huyện Phú Thiện đã phát huy tốt quyền chủ của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - văn hóa- xã hội của địa phương.
Những hiệu quả mang lại
Bám sát các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, nhất là Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn, cấp ủy, chính quyền xã Ia Piar đã tuyên truyền, phổ biến và thực hiện tốt việc công khai trước nhân dân những vấn đề liên quan đến đời sống xã hội như: việc sáp nhập 14 thôn, làng thành 07 thôn, làng; việc quản lý, sử dụng các loại quỹ, các khoản đóng góp của người dân; đề án định canh, định cư; kế hoạch xây dựng làng nông thôn mới.
Đối với những nội dung nhân dân bàn và quyết định trực tiếp để xây dựng nông thôn mới địa phương tổ chức họp dân để bàn bạc, thống nhất mức đóng góp, bảo đảm dân chủ, công khai, phù hợp với nguyện vọng của người dân.  Nhờ đó, đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, người dân đã tự nguyện hiến 3.800m2 đất để làm đường giao thông nông thôn; đóng góp 63 triệu đồng để cùng với nhà nước xây dựng nhà văn hóa thôn; nhân dân ở 10 thôn, làng mắc điện thắp sáng ở 100% đường trục thôn và trên quốc lộ 25 (đoạn qua xã Ia Piar) trị giá 160 triệu đồng; huy động các nguồn lực xã hội giúp đỡ, hỗ trợ xóa 31 căn nhà tạm bợ, dột nát cho các hộ nghèo. Các hoạt động xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, được nhân dân tích cực tham gia với tinh thần, trách nhiệm cao, trong năm đã vận động 145 hộ dân di dời chuồng trại ra xa nhà ở, vận động được 90 hộ gia đình xây dựng nhà tiêu, nhà tắm hợp vệ sinh đã, đến nay, đã có 10/14 thôn, làng được công nhận văn hóa.
Nhằm làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong đồng bào dân tộc thiểu số, từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững, đã vận động 100% người dân tộc Jrai tham gia cánh đồng mía lớn với diện tích 26 ha; tham gia cánh đồng lớn đối với cây lúa đạt 60 ha...từng bước nâng cao thu nhập cho người dân, đến nay tỷ lệ hộ nghèo của xã còn 222 hộ, chiếm 13%.
Việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác tiếp nhận và giải quyết hồ sơ hành chính liên quan đến nhân dân được chính quyền xã duy trì thực hiện theo mô hình “một cửa liên thông”. Các quy trình, thủ tục, thời gian giải quyết hồ sơ và các khoản phí, lệ phí hành chính đều được niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã. Với tinh thần “Năm hành động 2018” của Ban Thường vụ Huyện ủy Phú Thiện, xã đã chọn 01 thủ tục hành chính đến trực tiếp với nhân dân ở 08 thôn, làng để hướng dẫn về đăng ký quyền sử dụng đất và trợ giúp pháp lý cho đối tượng được hưởng theo chương trình 135, qua đó, đã có 200 hộ dân đã đăng kí cấp quyền sử dụng đất, xóa dấu, làm thủ tục cho tặng…tăng 208,3% so với cùng kỳ năm 2017.
Việc thực hiện QCDC ở cơ sở gắn với công tác đối thoại, tiếp công dân, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được quan tâm thực hiện. Đồng chí Bí thư Đảng ủy và Chủ tịch UBND xã đã tổ chức 02 cuộc đối thoại nhân dân 04 thôn, làng; đồng thời phân công cán bộ, công chức thường xuyên xuống thôn, làng, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời hướng dẫn, phổ biến cho nhân dân các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, kịp thời giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở…
Với sự nỗ lực, cố gắng của đội ngũ cán bộ, công chức trong hệ thống chính trị từ xã đến thôn, làng trong việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, mà kết quả nổ bật là triển khai thực có hiệu quả QCDC ở cơ sở, nên Đảng bộ, chính quyền và các tổ chức chính trị- xã hội của xã được huyện Phú Thiện đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Năm 2018, cán bộ và nhân dân xã Ia Piar được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện QCDC ở cơ sở.
Kinh nghiệm rút ra từ thực tiễn
Từ kinh nghiệm thực tế đồng chí Sui Thiên, chủ tịch UBND xã Ia Piar cho biết: Để thực hiện tốt QCDC cần gắn với thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của Đảng ủy, UBND xã, đảm bảo “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm thực hiện”; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh những hạn chế, khuyết điểm trong thực hiện nhiệm vụ. Gắn việc thực hiện QCDC ở cơ sở với thực hiện tốt vai trò nêu gương của người đứng đầu các tổ chức ở xã, ở thôn. Người đứng đầu phải thực hiện tốt tác phong miệng nói, tay làm; thường xuyên tiếp xúc, gặp gỡ nhân dân định kỳ để nắm thông tin, để giải quyết các yêu cầu, bức xúc, các kiến nghị của người dân. Bên cạnh đó, cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, nhất là người đứng đầu không chỉ giỏi về chuyên môn mà phải biết làm công tác tuyên truyền, vận động, biết giải thích, đối thoại với người dân; thực hiện dân chủ phải đi đôi với rèn luyện đạo đức, tác phong lề lối làm việc của đội ngũ cán bộ, công chức./.
 
Đình Lê
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com