Quy chế dân chủ ở cơ sở > Ia Rsai: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

Ia Rsai: Phát huy quyền làm chủ của nhân dân

01/05/2018


“Dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát và kiểm tra” là phương châm quan trọng trong thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở xã Ia Rsai (huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai). Nhờ thực hiện tốt phương châm này, kinh tế-xã hội của xã ngày càng phát triển, quốc phòng-an ninh được giữ vững ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của người dân không ngừng được nâng cao.

Ông Ngô Tiến Hùng-Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Ia Rsai, huyện Krông Pa, tỉnh Gia Lai cho biết: “Với đặc thù là một xã có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên công tác tuyên truyền, vận động nhân dân luôn được Đảng ủy, chính quyền địa phương chú trọng thực hiện một cách kịp thời. Đồng thời, xã cũng đề cao vai trò của các tổ chức chính trị-xã hội, của người đứng đầu trong việc chấp hành các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của địa phương”.

Trước hết, Đảng ủy, UBND xã và Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC cơ sở đã triển khai để nhân dân biết 11 nội dung phải công khai theo Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11; chỉ đạo và thực hiện nghiêm việc niêm yết, công khai kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, phương án chuyển dịch cơ cấu kinh tế và dự toán, quyết toán ngân sách của xã từng năm và trong giai đoạn 2015-2020; công khai các dự án đầu tư, quy hoạch sử dụng đất và phương án điều chỉnh quy hoạch xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã; các chính sách an sinh xã hội tại trụ sở UBND xã; công khai công tác bình xét hộ nghèo, các hộ được cứu đói giáp hạt, các hộ được vay vốn; việc thu-chi các loại quỹ từ nguồn nhân dân đóng góp trong các kỳ họp của HĐND xã và việc thu các loại phí, lệ phí được niêm yết tại bộ phận một cửa; hướng dẫn và thông báo cho nhân dân các thủ tục hành chính theo yêu cầu của các cơ quan nhà nước và những việc thuộc thẩm quyền của UBND xã.

Bên cạnh đó, xã cũng đưa các nội dung như: quy định về mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng ở thôn, buôn; xây dựng đường liên thôn, sửa chữa các tuyến đường, xây dựng cầu cống; bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong quy ước, hương ước của thôn, buôn để nhân dân bàn và quyết định cho phù hợp với tình hình thực tế của cơ sở. Ông Đinh Đức Tư-Phó Chủ tịch UBND xã, cho biết: “Công tác kiểm tra, giám sát về thực hiện QCDC ở cơ sở được thực hiện thường xuyên để cấp ủy kịp thời nắm bắt, phát hiện và giải quyết những vấn đề nổi cộm, bức xúc trong nhân dân”.

Đồng thời, xã cũng chú trọng phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân trên mọi lĩnh vực mà nhân dân được biết, được bàn, được tham gia góp ý, được biểu quyết, quyết định... thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát cộng đồng và Mặt trận, các ngành, đoàn thể. Ngoài ra, xã cũng duy trì và thực hiện tốt quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân. Lãnh đạo HĐND, UBND xã thực hiện tốt vai trò, chức năng, nhiệm vụ, thường xuyên tổ chức tiếp công dân vào thứ bảy hàng tuần, qua đó giải quyết kịp thời những vấn đề bức xúc của người dân trên địa bàn. Nhờ thực hiện tốt QCDC ở cơ sở mà kinh tế-xã hội của địa phương ngày càng phát triển, quốc phòng-an ninh luôn được giữ vững ổn định, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ông Đinh Đức Tư - Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rsai: Thời gian tới, xã tiếp tục đổi mới hình thức, phương pháp công tác vận động quần chúng phù hợp với từng đối tượng cụ thể; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ và kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện QCDC. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp hoạt động giữa cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể trong công tác vận động quần chúng.

 
 
 Nguồn Báo Gia Lai, ngày 01/5/2018
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com