Phong trào thi đua
Triển khai thực hiện hong trào thi đua "Dân vận khéo" ở huyện Đak Đ...
Triển khai thực hiện hong trào thi đua "Dân vận khéo" ở huyện Đak Đoa

Thấm nhuần lời dạy của Bác "Dân vận khéo thì làm việc gì cũng thành công", những năm qua, huyện Đak Đoa đã cụ thể hóa công tác dân vận với các phong trào thi đua yêu nước, nhất là phong trào...

Kết quả bước đầu xây dựng Làng Nông thôn mới
Kết quả bước đầu xây dựng Làng Nông thôn mới

Thực hiện chương trình xây dựng làng nông thôn mới (NTM) theo Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13 tháng 02 năm 2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng...

Binh đoàn 15 tích cực thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây ...
Binh đoàn 15 tích cực thực hiện phong trào "Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới"

Quán triệt sâu sắc chức năng đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất gắn với thực hiện phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới”, thời gian qua các cơ quan, đơn vị của...

Huyện Ia Grai: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới
Huyện Ia Grai: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, cấp ủy và Chính quyền huyện Ia Grai đã tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện, theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh và...

Đảng bộ xã Nghĩa An: Làm theo lời Bác gắn với xây dựng nông thôn mớ...
Đảng bộ xã Nghĩa An: Làm theo lời Bác gắn với xây dựng nông thôn mới

Những năm qua, Đảng bộ xã Nghĩa An (huyện Kbang, tỉnh Gia Lai) đã nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...

Đak Đoa đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"
Đak Đoa đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Thông qua công tác dân vận, huyện Đak Đoa, Gia Lai đã củng cố niềm tin của nhân dân...

Sức lan tỏa phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở huyện Đak Pơ
Sức lan tỏa phong trào thi đua "Dân vận khéo" ở huyện Đak Pơ

Thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo”, những năm qua, cấp ủy, chính quyền và các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện Đak Pơ đã tập trung, triển khai rộng khắp với nhiều hình thức đa...

Ia Sao đoàn kết xây dựng nông thôn mới
Ia Sao đoàn kết xây dựng nông thôn mới

Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy và chính quyền địa phương cùng sự đồng lòng của cán bộ và nhân dân, phong trào xây...


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)