Phong trào thi đua > Các phong trào thi đua khác > Đak Đoa đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

Đak Đoa đẩy mạnh phong trào thi đua "Dân vận khéo"

21/03/2018


Thông qua công tác dân vận, huyện Đak Đoa, Gia Lai đã củng cố niềm tin của nhân dân vào chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, giữ vững an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn.

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận
 
Ông Lê Chí Tôn-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Đak Đoa, cho biết: “Xác định công tác dân vận là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo các tổ chức cơ sở Đảng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” theo tinh thần các nghị quyết của Đảng, chỉ đạo của Tỉnh ủy và cấp ủy tại địa phương. Đồng thời, thường xuyên tổ chức bồi dưỡng, tập huấn công tác dân vận cho các cơ quan, ban, ngành của huyện, khối Dân vận của Đảng ủy xã, thị trấn, cán bộ phụ trách công tác dân vận tại các tổ chức cơ sở Đảng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận”. 
 
Để nâng cao hiệu quả công tác dân vận, Đảng bộ huyện Đak Đoa quan tâm tổ chức thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định về những điều đảng viên không được làm. Đồng thời, Đảng bộ huyện chú trọng lãnh đạo thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Qua đó, tạo chuyển biến tích cực trong nhận thức cũng như hành động của các cấp ủy Đảng và đảng viên ở các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc, các cơ quan, đơn vị từ huyện đến xã. Xây dựng tác phong làm việc khoa học, kỷ luật, kỷ cương, đẩy mạnh cải cách hành chính và thực hiện tốt cơ chế một cửa, giải quyết thủ tục hành chính kịp thời cho người dân. Đồng thời đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ, giải quyết các vấn đề và vụ việc bức xúc phát sinh ở địa phương, cơ sở.

Thông qua công tác dân vận, các ban, ngành, MTTQ và đoàn thể đã chú trọng công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia bảo vệ an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Bên cạnh đó, Đảng bộ các xã, thị trấn triển khai thực hiện nghị quyết chuyên đề về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị, phòng-chống vượt biên, quản lý giáo dục đối tượng tại cộng đồng và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở cơ sở. Đồng thời, phát huy vai trò của các tổ tự quản, tổ an ninh nhân dân, tổ hòa giải ở các thôn, làng, tổ dân phố trong lao động sản xuất, giúp nhau xóa đói giảm nghèo và bảo vệ tài sản của các hộ gia đình; bảo vệ nông sản khi tới mùa thu hoạch, đảm bảo trật tự an toàn giao thông; hòa giải tranh chấp trong khu dân cư...
 
Gắn công tác dân vận với xây dựng nông thôn mới

Thời gian qua, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Đak Đoa đã triển khai xây dựng các mô hình “Dân vận khéo” trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, phát triển kinh tế-xã hội ở địa phương. Toàn huyện đã vận động nhân dân ủng hộ các nguồn lực và công lao động góp phần xây dựng nông thôn mới với tổng giá trị hơn 440 tỷ đồng. Tại thị trấn Đak Đoa, nhân dân đã đóng góp xây dựng, tu sửa được 1.200 m đường liên thôn. Đồng thời, xây dựng nguồn quỹ trên 140 triệu đồng quay vòng giúp hộ nghèo phát triển sản xuất.

Qua công tác dân vận, xã Trang đã vận động 15 hộ hiến 3.000 m2 đất để làm đường nội thôn tại làng Wom; vận động nhân dân đóng góp hàng ngàn ngày công và hơn 700 triệu đồng để lắp đặt đường điện chiếu sáng liên xã, xây dựng nhà sinh hoạt cộng đồng, làm hàng rào trường Tiểu học của xã... Bí thư Đảng ủy xã Hnol Hoàng Mai Tuyết cho biết: “Nhân dân trong xã đã đóng góp xây dựng, tu sửa được 6 km đường liên thôn, 400 m2 sân bê tông trường Mẫu giáo, 350 m tường rào tại các điểm trường, 1 hệ thống nước tự chảy và 7 nhà sinh hoạt cộng đồng, 2 giếng nước phục vụ cho điểm trường với tổng số tiền hơn 900 triệu đồng và hơn 2.000 ngày công lao động. Xã còn vận động những hộ có điều kiện kinh tế khá giúp đỡ hộ nghèo về cây-con giống, phân bón, vật tư nông nghiệp...”.

Đề cập về giải pháp lãnh đạo công tác dân vận thời gian tới, đồng chí Nguyễn Hữu Thọ-Bí thư Huyện ủy Đak Đoa, cho biết: “Đảng bộ huyện tiếp tục lãnh đạo thực hiện hiệu quả kế hoạch của Ban Thường vụ Huyện ủy về đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2017-2020 đồng bộ trong hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở. Quan tâm lắng nghe, nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân, đối thoại giải đáp kịp thời những khó khăn vướng mắc, vấn đề bức xúc của người dân. Củng cố, kiện toàn đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận các cấp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tiếp tục xây dựng các mô hình và điển hình dân vận khéo, gắn với triển khai thực hiện phong trào thi đua tại cơ sở và cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh”.
 Nguồn Báo Gia Lai, ngày 21/3/2018
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)