Phong trào thi đua > Nông thôn mới > Huyện Ia Grai: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

Huyện Ia Grai: Quyết tâm xây dựng nông thôn mới

14/06/2018


Những năm qua, cấp ủy và Chính quyền huyện Ia Grai đã tập trung lãnh đạo thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM) trên địa bàn huyện, theo tinh thần chỉ đạo của Tỉnh và nghị quyết của Đảng bộ huyện đề ra.

Trao đổi với PV, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Dương Mah Tiệp cho biết: “Quá trình thực hiện, Huyện ủy Ia Grai đã ban hành kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XIV về XDNTM. Đồng thời, UBND huyện đã xây dựng Đề án tổng thể về XDNTM huyện đến năm 2020, cùng kế hoạch cụ thể hàng năm để chỉ đạo tổ chức thực hiện...”.

Qua 7 năm triển khai với  sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền các cấp và nhân dân trên địa bàn, đã đạt nhiều thành quả tích cực trong XDNTM. Huyện đã quan tâm công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn, khuyến khích các hộ sản xuất nhỏ lẻ liên kết tạo thành tổ hợp tác, hợp tác xã, tăng cường giúp đỡ nhau trong sản xuất, cung ứng dịch vụ và tiêu thụ sản phẩm, gắn với hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng các mô hình khuyến nông, đưa các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, thúc đẩy ngành nông nghiệp phát triển theo đúng định hướng. Giai đoạn 2011-2017, huyện đã triển khai được 49 mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt chăn nuôi, cùng các dự án hỗ trợ sản xuất, với tổng kinh phí thực hiện hơn 46,5 tỷ đồng. Qua đó đã hỗ trợ cho hơn 11 nghìn lượt hộ nghèo và hộ khó khăn phát triển sản xuất, thu nhập và điều kiện sống được cải thiện, nâng cao. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 29 triệu đồng/năm.

Từ các nguồn vốn lồng ghép của các chương trình, dự án hơn 355 tỷ đồng, đã ưu tiên đầu tư những công trình cấp thiết. Toàn huyện đã xây dựng mới và nâng cấp được hơn 180 km đường giao thông, xây mới và sửa chữa 30 công thuỷ lợi, 9 trạm y tế xã, xây dựng 79 công trình trường học các cấp, 59 nhà văn hóa thôn, làng, trong đó có nhiều công trình được người dân chủ động tham gia đóng góp kinh phí. Hệ thống hạ tầng nông thôn đã góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Các xã đã hoàn thành được 156 tiêu chí nông thôn mới. Đến nay, toàn huyện có 3/12 xã được UBND tỉnh công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 gồm xã Ia Sao, Ia Yok và Ia Hrung - đạt 50 % chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra.

Bên cạnh đó, công tác trong XDNTM tại Ia Grai cũng có những  khó khăn cần đáng quan tâm. Ông Đào Lân Hưng – Trưởng Phòng Nông nghiệp và phát triển Nông thôn huyện cho biết: “Nền kinh tế của huyện phần lớn phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Thời gian qua, giá cả nhiều mặt hàng nông sản chủ lực  giảm mạnh. Đây là những khó khăn lớn, ảnh hưởng đến nông dân, cũng như sản xuất kinh doanh. Nhiều doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn ít có điều kiện đóng góp tham gia XDNTM, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông thôn còn rất hạn chế và năng lực đầu tư còn yếu. Bên cạnh đó, một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, do hạn chế về trình độ dân trí, điều kiện kinh tế, tập quán sản xuất, nên chưa phát huy đầy đủ vai trò của bà con trong XDNTM”.  

Cũng theo ông Hưng, tại địa phương còn gặp những khó khăn khách quan như bộ tiêu chí có thay đổi, bổ sung nhiều nội dung mới, các tiêu chí đều có yêu cầu cao hơn so với bộ tiêu chí cũ. Do vậy gây khó khăn cho việc tiếp cận, nghiên cứu, triển khai ở cơ sở. Việc tổ chức thực hiện quy hoạch xây dựng xã nông thôn mới ở nhiều nơi gặp khó khăn về thu hồi đất, giải phóng mặt bằng, cắm mốc giới quy hoạch...

Để tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác XDNTM  tại huyện nhà thời gian tới, Chủ tịch UBND huyện Dương Mah Tiệp cho biết những nhiệm vụ, giải pháp mà địa phương sẽ tập trung chỉ đạo: “Toàn hệ thống chính trị phải vào cuộc với quyết tâm chính trị cao, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên, lấy kết quả XDNTM là một trong những căn cứ để đánh giá chất lượng hoạt động và thực hiện nhiệm vụ của người đứng đầu các cấp. Ban Thường vụ Huyện ủy tiếp tục phân công phụ trách, theo dõi việc tổ chức thực hiện ở từng xã, kiểm tra giám sát việc từng đơn vị, ban ngành, địa bàn, phấn đấu đến năm 2020, toàn huyện có thêm 3 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết Đảng bộ huyện”.
Đồng thời Chủ tịch Dương Mah Tiệp cũng nhấn mạnh thêm, huyện sẽ rà soát, bổ sung và công bố quy hoạch XDNTM để người dân biết và tham gia thực hiện, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng phó biến đổi khí hậu, quá trình đô thị hóa của các xã ven đô. Đa dạng hóa việc huy động và lồng ghép các nguồn lực, ngân sách huyện và xã, nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình dự án được triển khai trên địa bàn, đồng thời kêu gọi sự tham gia đóng góp của các doanh nghiệp đứng chân trên địa bàn xã và của nhân dân tham gia XDNTM. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng nông thôn, bảo vệ và sử dụng hiệu quả các công trình.

Tập trung phát triển sản xuất và cơ cấu lại ngành nông nghiệp, liên kết theo chuỗi giá trị, phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực phòng chống thiên tai, hạn hán... Tiếp tục triển khai chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, đào tạo nghề cho lao động nông thôn và các chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội gắn với giải quyết việc làm cho thanh niên, lao động nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, người khuyết tật, đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, quan tâm phát triển giáo dục, y tế, xây dựng đời sống văn hóa, giữ vững an ninh trật tự ở nông thôn. Đồng thời, phát động và duy trì phòng trào toàn dân thực hiện vệ sinh môi trường, tạo bộ mặt nông thôn xanh, sạch, đẹp, văn minh. Tăng cường kiểm tra, xử lý các cơ sở sản xuất kinh doanh không có hệ thống xử lý thải, gây ô nhiễm môi trường.

Cùng với đó, Ia Grai còn tiếp tục quan tâm bảo tồn, tôn tạo, phát huy các giá trị văn hoá vật thể và phi vật thể, nâng cao hiệu quả phong trào xây dựng đời sống văn hoá. Tiếp tục tăng cường cải cách thủ tục hành chính, phát huy dân chủ gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về chủ trương, cơ chế chính sách, những cách làm hay và một số mô hình tốt để nhân rộng trên địa bàn...  
 
Thanh Nhật
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com