Công tác tôn giáo > Mang Yang thực hiện tốt công tác phụ trách làng

Mang Yang thực hiện tốt công tác phụ trách làng

08/02/2020


Thực hiện phương châm “Tỉnh nắm xã, huyện nắm làng, xã nắm hộ dân”, ngày 31/01/2019 Ban Tổ chức Huyện ủy ban hành Thông báo số 45-TB/BTCHU về việc điều chỉnh phân công lại một số cơ quan, đơn vị phụ trách 50 làng trọng điểm về an ninh chính trị và yếu về kinh tế -  xã hội. Trong đó xã Kon Chiêng 08 làng, Đak Trôi 03 làng, Đê Ar 06 làng, Kon Thụp 05 làng, Lơ Pang 05 làng, Đak Djrăng 03 làng, Thị trấn Kon Dơng 01 làng, Đak Yă 02 làng, Ayun 05 làng, Đak Jơ Ta 02 làng, Đak Ta Ley 03 làng và Hra 07 làng.
Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Huyện ủy, các đồng chí cấp ủy phụ trách xã, các cơ quan, đơn vị phụ trách làng đã hoạt động hướng về cơ sở, việc công tác phụ trách làng, kết nghĩa với làng đồng bào dân tộc thiểu số, Ban Thường vụ Huyện ủy luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, nhằm kịp thời giải quyết các vấn đề nổi cộm nảy sinh ở cơ sở, nhất là tại các làng trọng điểm về an ninh chính trị không để xảy ra điểm nóng. Vì thế, công tác phụ trách làng trong năm qua, đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, nhiều vụ việc ở cơ sở đã được giải quyết có hiệu quả, các tổ chức chính trị, xã hội từ huyện đến cơ sở từng bước đổi mới về nội dung và phương thức hoạt động, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào xóa đói, giảm nghèo, phong trào xây dựng nông thôn mới được quần chúng nhân dân hưởng ứng tham gia.
Ban Dân vận Huyện ủy là cơ quan thường trực tham mưu cho cấp ủy ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tổ chức kết nghĩa với làng và xây dựng kế hoạch phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương trong công tác giúp nhân dân từng bước phát triển về kinh tế, nâng cao đời sống, xã hội, nhằm đưa làng yếu kém vươn lên vững mạnh toàn diện nhất là việc xây dựng và củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở và đôn đốc các cơ quan, đơn vị trực bám làng, nắm tình hình trong dân những ngày cao điểm để đảm bảo tình hình an ninh chính trị, an ninh nông thôn trên địa bàn.
Về xây dựng hệ thống chính trị
Các cơ quan, đơn vị phụ trách làng chủ động phối hợp với Đảng uỷ, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội địa phương xây dựng kế hoạch, chương trình ký kết giao ước thi đua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng an ninh, phối hợp với Đảng ủy cơ sở chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng hệ thống chính trị, bố trí đầy đủ các tổ chức chính trị của làng và 100% làng đồng bào dân tộc thiểu số thành lập Chi bộ.
Hiện nay, trên địa bàn huyện có 59/80 thôn, làng; 18 làng trưởng thôn là đảng viên, 12 làng bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn và kết nạp được 36 đảng viên mới là người đồng bào dân tộc thiểu số. Qua đó, đã góp phần củng cố hệ thống chính trị của làng đi vào hoạt động có nề nếp, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tại các làng có nhiều hoạt động phong trào đa dạng, sát thực với tình hình đời sống của nhân dân, thu hút đông đảo quần chúng nhân dân, đoàn viên, hội viên tham gia.
Công tác giúp dân phát triển kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống
Trên địa bàn huyện có 01 thị trấn thuộc khu vực I, 06 xã thuộc khu vực II và 05 xã thuộc khu vực III và 41 thôn, làng đặc biệt khó khăn của huyện. Tình hình kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số của huyện đã có nhiều chuyển biến tích cực và tiếp tục đạt mức tăng tr­ưởng khá, thu nhập bình quân đầu người đạt 27,2 triệu đồng/người/năm, sản lượng lương thực ổn định, bình quân lương thực đầu người là 342kg/người/năm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, nhiều chính sách dân tộc và chính sách an sinh xã hội được triển khai phát huy hiệu quả, cơ cấu vật nuôi, cây trồng được chuyển dịch theo hướng sản xuất hàng hóa, đảm bảo hiệu quả kinh tế cao, năng suất cây trồng tăng, công tác xóa đói giảm nghèo được đẩy mạnh, giải quyết tốt các vấn đề an sinh xã hội, tỷ lệ hộ đói nghèo giảm xuống còn 13.47% (giảm 701 hộ so với cuối năm 2018).
Cơ sở hạ tầng được tăng cường đầu tư đáng kể, tập trung ưu tiên cho các xã, các làng đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, hiện nay 100% có đường ô tô đến trung tâm xã và các thôn, làng, 99% hộ được dùng điện sinh hoạt, trên 95% hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh, tỷ lệ chất lượng sóng phát thanh - truyền hình được nâng lên, đời sống tinh thần của nhân dân từng bước được cải thiện, khối đại đoàn kết toàn dân tộc được củng cố và tăng cường, lòng tin của người dân đối với Đảng và Nhà nước được nâng lên. Các cơ quan, đơn vị phụ trách làng phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cấp phát và hỗ trợ các mặt hàng chính sách nhằm giúp các hộ nghèo vùng đồng bào dân tộc thiểu số phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, ổn định cuộc sống nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Trong năm 2019, đã cấp 375 con bò giống sinh sản cho 375 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ 8.862 cây cà phê giống, 1.402 cây bơ But7, 7061 kg lúa giống HT1 và 502 kg giống ngô lai CP888 cấp cho 412 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hỗ trợ 95.107 kg phân bón NPK, 7.906,4 kg phân hóa học các loại (Urea, Kcl, Lân, vôi) cho 314 hộ nghèo, hộ cận nghèo khu vực II, III...
Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia các hoạt động văn hóa, thể dục thể thao được phổ biến sâu rộng, các xã tham gia hội thi, các hoạt động lễ hội truyền thống được bảo tồn và phát triển, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội và hủ tục lạc hậu, công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia nếp sống văn minh được tổ chức nhiều hình thức. Công tác giáo dục có nhiều chuyển biến tích cực, tỷ lệ huy động học sinh đến trường đạt trên 97%. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được Ban Thường vụ luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở được tiếp tục củng cố và phát triển, hiện nay trên địa bàn huyện 100% xã có trạm y tế đảm bảo phục vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân tại địa phương và bố trí 10 bác sỹ làm việc thường xuyên tại trạm y tế, 100% trạm y tế có nữ hộ sinh, tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng giảm đều qua các năm, toàn huyện có 115 giường bệnh, ở tuyến xã có 55 giường bệnh; tổ chức rà soát và cấp phát 32.466 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân.
Bên cạnh đó, Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phụ trách làng và cấp ủy phụ trách xã nắm tình hình nhân dân để chỉ đạo giải quyết kịp thời các vấn đề nổi cộm nảy sinh ở cơ sở. Các lực lượng công an, dân quân tự vệ, tổ tự quản được quan tâm xây dựng củng cố từ cấp thôn, làng, là lực lượng nòng cốt cho phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc. Quy chế dân chủ ở cơ sở được đảm bảo, nhân dân yên tâm lao động sản xuất, tin tưởng vào đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước. Các cấp uỷ Đảng, chính quyền, Mặt trận  và các đoàn thể chính trị xã hội, cán bộ, đảng viên đã từng bước nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác phụ trách làng, công tác phát động quần chúng.
Bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn tồn tại, hạn chế đó là: Một số cơ quan, đơn vị phụ trách làng xây dựng kế hoạch chưa bám tình hình thực tế của làng, tổ chức ký kết muộn, công tác nắm tình hình chưa thường xuyên, chủ yếu quan tâm những ngày cao điểm, lễ tết. Phối hợp công tác giải quyết vấn đề an ninh chính trị, an ninh nông thôn chưa đồng bộ, chưa có điển hình hay, mô hình tốt trong công tác phụ trách làng và một số làng tỷ lệ hộ nghèo vẫn còn cao, giải quyết vấn đề tà đạo “Hà Mòn” chưa dứt điểm.
Để thực hiện tốt công tác phụ trách làng, thời gian tới, huyện Mang Yang xác định tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
Một là, tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XVI nhiệm kỳ 2015 - 2020 về “Chuyển dịch cơ cấu kinh tế”, “Xoá đói giảm nghèo” và tập trung phát triển kinh tế, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hoá, Nghị quyết số 03-NQ/HU, ngày 09/02/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo việc ngăn chặn chuyển nhượng và cho thuê đất sản xuất trái phép, Nghị quyết số 06-NQ/HU, ngày 20/12/2017 của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục, ngăn ngừa, đẩy lùi nạn tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn huyện và thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU, ngày 13/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy các cấp về xây dựng làng nông thôn mới trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh”.
Hai là, hướng dẫn nhân dân tiếp thu khoa học kỹ thuật, đẩy mạnh thâm canh tăng vụ, khai thác các tiềm lực, thế mạnh về đất đai, nguồn lao động, phát huy tinh thần tự lực, tự cường với phương châm: “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, quan tâm giảm tỷ lệ đói nghèo. Quan tâm phát triển văn hoá - xã hội, chú trọng đến sự nghiệp giáo dục, tham gia tích cực các phong trào hành động cách mạng, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số để từng bước vươn lên thoát nghèo bền vững” và các phong trào đền ơn đáp nghĩa… các phong trào do các đoàn thể chính trị, xã hội phát động, xây dựng nhà đại đoàn kết, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao tạo không khí vui tươi, đoàn kết lành mạnh, thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn bản sắc văn hoá dân tộc, vận động nhân dân xóa bỏ những hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, thực hiện quy ước, hương ước, xây dựng làng văn hoá.
Ba là, tiếp tục củng cố và xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh toàn diện, quan tâm xây dựng lực lượng cốt cán, hội viên nòng cốt, những người có uy tín để đấu tranh những hành vi vi phạm pháp luật và biết linh động sáng tạo trong xử lý các tình huống xấu xảy ra tại làng.
Bốn là, mở lớp bồi dưỡng chính trị, nghiệp vụ công tác xây dựng hội cho Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội của làng tham gia nhằm trang bị kiến thức xây dựng hội ở cơ sở vững mạnh, xem xét kết nạp đoàn viên, hội viên, giới thiệu những đoàn viên ưu tú cho Đảng.
 
Minh Châu
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)