Công tác tôn giáo > Một năm nhìn lại kết quả công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh

Một năm nhìn lại kết quả công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh

09/10/2018


Tôn giáo là một lĩnh vực nhạy cảm và phức tạp; nhạy cảm vì nó thuộc lĩnh vực tinh thần - là đức tin của con người, phức tạp vì nó dễ bị lợi dụng để trục lợi cá nhân hoặc vì mục đích chính trị. Chính vì vậy, công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào có đạo rất quan trọng, có ảnh hưởng lớn đến kết quả thực hiện đường lối, chủ trương, của Đảng và chính sách, pháp luật của nhà nước; trong Nghị quyết số 25/NQ-TW (khóa IX) của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Về công tác tôn giáo đã khẳng định: “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”.
Theo con số thống kê của Ban Tôn giáo – Sở Nội vụ, đến cuối năm 2018 trên địa bàn tỉnh ta có: 05 tôn giáo được Nhà nước công nhận tư cách pháp nhân (Công giáo, Phật giáo, Tin lành, Cao Đài, Baha’i) với 373.188 tín đồ, chiếm 25% dân số toàn tỉnh; có 2.436 chức sắc, chức việc (trong đó, chức sắc là 530 người, chức việc là 1.906 người); có 226 cơ sở tôn giáo (trong đó: Công giáo có 80 cơ sở (54 nhà thờ, nhà nguyện, 26 cơ sở dòng tu), Tin lành có 37 cơ sở, Phật giáo có 101 cơ sở, Cao đài: 08 cơ sở). Những con số trên cho thấy sự đa dạng và tầm ảnh hưởng lớn của các tôn giáo đối với đời sống xã hội, sự phát triển kinh tế và an ninh chính trị của địa phương. Do đó, trong năm 2018 cấp ủy đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể các cấp rất quan tâm chỉ đạo, triển khai công tác vận động trong vùng đồng bào có đạo và đã đạt được những kết quả tốt.
Dưới sự lãnh đạo của cấp ủy đảng, các cấp chính quyền đã thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý nhà nước trong lĩnh vực tôn giáo, tạo điều kiện cho các cá nhân và tổ chức tôn giáo hoạt động đúng theo Hiến chương của giáo hội và pháp luật của nhà nước: Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ) đã nhận 64 hồ sơ của các tôn giáo, trong đó đã giải quyết 57 hồ sơ, còn 07 hồ sơ đang xem xét giải quyết; đồng thời đã phối hợp với Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức 03 lớp tập huấn, bồi dưỡng về kiến thức quản lý nhà nước, phổ biến Luật Tín ngưỡng tôn giáo cho hơn 496 lượt cán bộ làm công tác tôn giáo, tổ chức 04 hội nghị phổ biến, tuyên truyền thực hiện Luật Tín ngưỡng tôn giáo cho chức sắc, chức việc, tín đồ các tôn giáo với 1.291 người tham dự. Các cơ quan chức năng vận động nhân dân tham gia đấu tranh, tố giác các đối tượng lợi dụng tôn giáo nhằm mục đích chống phá Đảng, Nhà nước và khối đại đoàn kết toàn dân; vận động nhân dân tích cực đấu tranh xóa bỏ tà đạo “Hà Mòn”, “Tin lành Đê ga”.
Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tiếp xúc tranh thủ các chức sắc, chức việc tôn giáo; tuyên truyền cho nhân dân nói chung và đồng bào có đạo nói riêng về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo. Trong năm 2018, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước trong đồng bào Công giáo với 180 đại biểu tham dự (trong đó: 120 đại biểu chính thức, 60 đại biểu khách mời), tại Hội nghị Ủy ban nhân dân tỉnh đã tặng 60 bằng khen cho chức sắc, chức việc Công giáo có nhiều thành tích trong phong trào thi đua yêu nước, qua đó động viên, khích lệ các tín đồ Công giáo “Sống tốt đời, đẹp đạo”.
Các ngành chức năng, hệ thống dân vận các cấp cũng đã phối hợp chặt chẽ, đồng bộ trong công tác giải quyết các vụ việc vi phạm pháp luật liên quan đến tôn giáo, đem lại hiệu quả tốt. Trong năm 2018, trên địa bàn tỉnh cũng xảy ra một số vụ việc khá phức tạp liên quan đến xây dựng trái phép các công trình của tôn giáo, nhất là các công trình mang tính biểu tượng (như tượng Chúa, tượng Phật, tượng Đức Mẹ, Thánh giá). Đây là những vụ việc nhạy cảm vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến niềm tin tôn giáo, dễ bị các đối tượng phản động trong và ngoài nước lợi dụng để xuyên tạc, khích động phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân và có khả năng dẫn đến điểm nóng về xã hội, an ninh chính trị. Mặc dù vậy, với sự nỗ lực, nhiệt huyết và kịp thời của cấp ủy, chính quyền cùng đội ngũ làm công tác dân vận đã giải quyết ổn thỏa, nhận được sự đồng tình của nhân dân. Tiêu biểu như: vụ việc dựng tượng đức mẹ Maria trái pháp luật tại làng Xóa, xã Chư Đăng Ya, huyện Chư Păh; vụ việc dựng tượng Chúa không xin phép tại nghĩa trang thôn Phú Mỹ, xã Ia Băng, huyện Chư Prông, với cách giải quyết linh hoạt, hợp tình, hợp lý, kết hợp giữa biện pháp hành chính với tuyên truyền, vận động đã thuyết phục được nhân dân nhận ra cái sai và đồng ý tuân thủ pháp luật, không để xảy ra điểm nóng.
Nhờ thực hiện tốt công tác vận động quần chúng nên hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh trong năm 2018 diễn ra cơ bản ổn định; các ngày lễ trọng của các tôn giáo, như: Lễ Phật đản  PL 2562-DL 2018, lễ Phục sinh của đạo Công giáo, Tin lành... được tổ chức trang trọng, thu hút đông đảo tín đồ tham gia; tín đồ các tôn giáo hăng hái tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xã hội của địa phương; thường xuyên nâng cao ý thức cảnh giác, chống âm mưu lợi vấn đề dân tộc, tôn giáo của các thế lực thù địch gây chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh.
Nhìn lại một năm thực hiện công tác vận động quần chúng trong vùng đồng bào có đạo, có thể rút ra một số kinh nghiệm, đó là: (1) Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp phải nhận thức sâu sắc vai trò của công tác vận động quần chúng nói chung và trong vùng đồng bào có đạo nói riêng; (2) Phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các ngành, các cấp trong thực hiện công tác vận động; (3) Động viên, khen thưởng kịp thời; thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, chúc mừng tín đồ, chức sắc tôn giáo nhân các ngày lễ trọng, ngày tết; (4) thực hiện các hình thức vận động tập chung tín đồ kết hợp với vận động cá biệt đối với chức sắc tôn giáo; (5) Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ làm công tác tôn giáo để vừa ăm hiểu về quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, vừa có sự hiểu biết về giáo lý, giáo luật, lễ nghi của từng tôn giáo, đồng thời biết vận dụng linh hoạt, phù hợp lý luận vào thực tiễn từng địa phương, trên cơ sở tôn trọng nhu cầu chính đáng của người dân./.
 
Thu Nguyệt
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)