Công tác tôn giáo > Người có uy tín vùng DTTS phải có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào

Người có uy tín vùng DTTS phải có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào

13/06/2018


Đó là một trong những nội dung đề cập tại Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS), có hiệu lực thi hành vào tháng 4-2018.

Theo đó, mỗi thôn làng vùng DTTS có ít nhất 1/3 số hộ gia đình hoặc số nhân khẩu là người DTTS được bình chọn 1 người có uy tín. Trường hợp không đủ điều kiện quy định nêu trên hoặc có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, căn cứ tình hình thực tế và đề nghị của chủ tịch UBND cấp huyện, chủ tịch UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định số lượng người có uy tín được bình chọn, nhưng tổng số người có uy tín được bình chọn không vượt quá tổng số thôn của vùng DTTS trên địa bàn tỉnh.

Tiêu chí chọn người có uy tín là công dân Việt Nam không phân biệt thành phần dân tộc, cư trú hợp pháp tại Việt Nam. Bản thân và gia đình gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương. Hiểu biết về văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán dân tộc; có mối liên hệ chặt chẽ và có ảnh hưởng trong dòng họ, dân tộc và cộng đồng dân cư. Có nhiều công lao, đóng góp trong các phong trào thi đua yêu nước, xóa đói giảm nghèo, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết các dân tộc. Có khả năng quy tụ, tập hợp đồng bào dân tộc thiểu số trong phạm vi nhất định bằng lời nói, qua việc làm, được người dân trong cộng đồng tín nhiệm, tin tưởng, nghe và làm theo.

Quyết định cũng đề cập chế độ chính sách đối với người có uy tín gồm: Được thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán, Tết của các DTTS không quá 2 lần/năm và mức chi không quá 500 nghìn đồng/người/lần. Việc thăm hỏi, hỗ trợ người có uy tín bị ốm đau không quá 1 lần/năm và mức chi không quá 3 triệu đồng/người/năm (đối với cấp Trung ương), không quá 1,5 triệu đồng/người/năm (đối với cấp tỉnh), không quá 800 nghìn đồng/người/năm (đối với cấp huyện).
Bên cạnh đó, việc thăm hỏi, hỗ trợ hộ gia đình người có uy tín gặp khó khăn (thiên tai, hỏa hoạn) với mức chi không quá 2 triệu đồng/gia đình/năm (đối với cơ quan Trung ương), không quá 1 triệu đồng/gia đình/năm (đối với cơ quan cấp tỉnh), không quá 500 nghìn đồng/gia đình/năm (đối với cơ quan cấp huyện). Việc thăm viếng khi người uy tín có thân nhân trong gia đình (bố, mẹ, vợ, chồng, con) qua đời với mức chi không quá 2 triệu đồng/trường hợp (đối với cơ quan Trung ương), không quá 1 triệu đồng/trường hợp (đối với cơ quan cấp tỉnh), không quá 500 nghìn đồng/trường hợp (đối với cơ quan cấp huyện).
Ngoài ra, người uy tín có thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ an ninh trật tự, giữ gìn bản sắc văn hóa và đoàn kết dân tộc được biểu dương, khen thưởng theo Luật Thi đua - Khen thưởng và các quy định, hướng dẫn liên quan.
Thanh Nhật
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com