Công tác mặt trận - đoàn thể
Kết quả và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Mặt trận Tổ q...
Kết quả và định hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh

Năm 2023, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ được giao và đạt được những kết quả quan trọng.

Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai phát huy tinh thần  “Tuổi cao – Gươ...
Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai phát huy tinh thần “Tuổi cao – Gương sáng”

Năm 2023 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội VI Hội người cao tuổi Việt Nam, Ban đại diện Hội người cao tuổi tỉnh Gia Lai đã tổ chức nhiều hoạt động thiết thực và...

Đoàn Thanh niên tỉnh nhà nỗ lực triển khai các phong trào  hành độn...
Đoàn Thanh niên tỉnh nhà nỗ lực triển khai các phong trào hành động cách mạng

Năm 2023, các cấp bộ Đoàn trong toàn tỉnh tiếp tục phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền, quán triệt, học tập Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII,Nghị...

Công tác phối hợp giữa Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai với...
Công tác phối hợp giữa Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Gia Lai với Hội Nông dân trong việc thực hiện ủy thác cho vay hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác

Thực hiện các chủ trương của Chính phủ về tín dụng đối với người nghèo và các đối tượng chính sách, với phương châm hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, phương thức cho...

Kết quả hoạt động nổi bật của các hội quần chúng trong năm 2023 và ...
Kết quả hoạt động nổi bật của các hội quần chúng trong năm 2023 và những định hướng trọng tâm năm 2024

Năm 2023, các cấp Hội quần chúng được Đảng, Nhà nước giao nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh luôn bám sát chỉ đạo của Trung ương, nhiệm vụ chính trị của tỉnh, địa phương và...

Kết quả nổi bật trong các hoạt động từ thiện nhân đạo  của Hội Chữ ...
Kết quả nổi bật trong các hoạt động từ thiện nhân đạo của Hội Chữ thập đỏ tỉnh 2023

Năm 2023 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai lần thứ VII, nhiệm kỳ 2021-2026 và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc Hội...

Thành phố Pleiku, tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã...
Thành phố Pleiku, tăng cường các hoạt động giám sát và phản biện xã hội

Năm 2023, các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW...

Những giải pháp thực hiện trong công tác tập hợp, thu hút hội viên,...
Những giải pháp thực hiện trong công tác tập hợp, thu hút hội viên, đặc biệt là hội viên phụ nữ người dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện Đak Pơ

Công tác tập hợp, thu hút hội viên là một trong những chỉ tiêu trọng tâm lớn trong thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Gia Lai khóa XIV, nhiệm kỳ 2021...

Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, một nhiệm kỳ nhìn lại
Hội Nông dân tỉnh Gia Lai, một nhiệm kỳ nhìn lại

Trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai và tổn thất lớn do đại dịch Covid-19 nhưng được sự...

Phát huy vai trò của sinh viên Gia Lai  trong việc xây dựng nền văn...
Phát huy vai trò của sinh viên Gia Lai trong việc xây dựng nền văn hoá tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Xác định rõ tầm quan trọng của yếu tố văn hóa trong quá trình phát triển toàn diện của tỉnh, những năm qua, các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh đã ban hành nhiều văn bản...

|< < 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 ... > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com