Công tác mặt trận - đoàn thể > Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Hội Cựu chiến binh huyện Chư Pưh triển khai có hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

18/07/2019


Trong những năm qua, tình hình an ninh chính trị trên địa bàn huyện Chư Pưh tuy được giữ vững, song vẫn tiềm ẩn yếu tố phức tạp. Các thế lực thù địch móc nối, cấu kết với bọn phản động FULRO lưu vong lợi dụng các vấn đề thời sự quốc tế quan tâm, nhất là tình hình Biển Đông, việc thực hiện chính sách phát triển kinh tế, xã hội trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chính sách dân tộc, tôn giáo để tuyên truyền xuyên tạc, kích động, lôi kéo một bộ phận quần chúng là người dân tộc thiểu số chống phá chính quyền, vượt biên trái phép sang Campuchia nhằm gây mất ổn định chính trị, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tạo thành những điểm nóng về an ninh chính trị.
Tình hình an ninh nông thôn nảy sinh nhiều vấn đề phức tạp, việc tranh chấp đất đai và các mâu thuẫn khác trong xã hội vẫn xảy ra. Hoạt động của các tôn giáo có những biểu hiện lấn lướt chính quyền như tự ý cơi nới, xây dựng cơ sở thờ tự, tổ chức sinh hoạt trái phép..., mê tín dị đoan vẫn đang diễn ra. Tình hình trật tự an toàn xã hội có nhiều yếu tố phức tạp, các loại tội phạm gia tăng; tai nạn giao thông vẫn ở mức cao.

Xuất phát từ tình hình trên, theo sự chỉ đạo, lãnh đạo của Ban thường vụ huyện ủy, Hội CCB tỉnh, Hội CCB huyện đã xây dựng, triển khai thực hiện và nhân rộng các mô hình như : “Chương trình 5 không”: “Không theo FULRO, không nghe lời kẻ xấu, không tham gia gây rối biểu tình bạo loạn, không tiếp tế cho địch, không vượt biên trái phép” gắn với “Mô hình 4 không”: “Không vi phạm pháp luật, không gây tai nạn giao thông đường bộ, không nghiện xì ke ma tuý, không mại dâm”, đã được đề xuất và nhân rộng trong toàn huyện, toàn tỉnh. Đặc biệt, từ năm 2016 đến nay, Thường trực Hội CCB huyện xây dựng và chỉ đạo thực hiện “Mô hình 8­+1” : “8 cán bộ, hội viên CCB giúp đỡ 1 đối tượng lầm lỡ trở thành người hoàn lương”. Qua triển khai, quán triệt các mô hình, đã có 100% cán bộ, hội viên, gia đình hội viên CCB đã đăng ký và thực hiện tốt “ Chương trình 5 không”, “Mô hình 4 không”. Đã có 100% cơ sở Hội triển khai thực hiện “Mô hình 8 + 1”.

Hội CCB huyện tích cực, chủ động triển khai lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Để có thông tin phục vụ tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo, các đồng chí Thường trực Hội CCB huyện nghiên cứu, khảo sát, đánh giá tình hình thực tế các xã, thị trấn trên địa bàn huyện nhằm đề xuất các mô hình mang tính thực tiễn cao, có ý nghĩa sâu sắc trong phong trào toàn dân BVANTQ trên địa bàn Huyện. Đồng thời, Hội CCB huyện đã tổ chức Hội nghị quán triệt triển khai các mô hình cho các cấp Hội từ huyện đến cơ sở, đến chi Hội và hội viên; các cơ sở hôi, chi Hội nghiêm túc tổ chức quán triệt triển khai và tổ chức thực hiện đến các hội viên và gia đình hội viên CCB.       
   
 Các cấp Hội từ huyện đến cơ sở đã phối hợp với các ngành tổ chức 72 cuộc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các mô hình điển hình trong phong trào toàn dân BVANTQ. Kết quả tuyên truyền đã vận động được hơn 27.000 lượt người dân tham dự.

Thông qua chỉ đạo, triển khai “Chương trình 5 không”, “Mô hình 4 không”. Đến nay, 100%  cán bộ, hội viên và gia đình hội viên CCB đã thực hiện tốt “Chương trình 5 không” gắn với “Mô hình 4 không”.

Ngoài ra, phối hợp với các nghành giáo dục, cảm hóa các đối tượng trở thành công dân tốt; vận động 405 gia đình ở khu dân cư tham gia phòng chống trốn đi Campuchia; đồng thời phân công cán bộ, hội viên theo dõi, quản lý, giáo dục 199 đối tượng cầm đầu FULRO, trong đó có hơn 100 đối tượng trở thành người làm ăn lương thiện như Kpuih Krunh, Siu Chiết, Rmah Ôn, Siu Vinh...

Hội CCB huyện còn vận động 79 đối tượng cốt cán FULRO và “Tin lành Đêga” ở các làng trọng điểm do Hội phụ trách đã trở thành người hoàn lương và vận động 70 hộ, 355 khẩu “Tin lành Đê Ga” làng Chư Bố 2 (Xã Ia Phang) từ bỏ “Tin lành Đê Ga” trở lại sinh hoạt Tin lành miền Nam Việt Nam. Đến nay, đã yên tâm lao động sản xuất và thực hiện tốt “Chương trình 5 không” gắn với “Mô hình 4 không”.

Đồng thời, các cấp Hội phối hợp với lực lượng Công an, các ngành đoàn thể tổ chức phát động thực hiện nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân BVANTQ ở 144 lượt thôn làng; đưa 154 đối tượng ra kiểm điểm trước dân với sự tham gia của hơn 10.000 người, trong đó có 365 lượt cán bộ, hội viên CCB; gọi hỏi, răn đe giáo dục và tấn công chính trị hơn 490 lượt đối tượng FULRO, “Tin lành Đê Ga”; tham gia phối hợp đấu tranh, bóc gỡ 01 điểm nhóm phục hồi “Tin lành Đê Ga” với 08 đối tượng; phá rã 02 khung ngầm FULRO và 02 khung ngầm “Tin lành Đê Ga” cấp xã, 06 khung ngầm FULRO và 08 khung ngầm “Tin lành Đê Ga” cấp làng, bắt và đề nghị khởi tố 04 đối tượng, tham gia hòa giải thành công 559 vụ mâu thuẫn trong cộng đồng dân cư; phối hợp với lực lượng công an và các cơ quan liên quan làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, lôi kéo được 110 trường hợp trốn sang Capuchia, Thái Lan về địa phương làm ăn sinh sống. các cấp Hội đã cung cấp cho Công an 89 tin về ANCT-TTATXH; phối hợp với các ngành bắt hơn 400 đối tượng trộm cắp tài sản công dân; phối hợp tham gia giáo dục, răn đe 144 đối tượng A,B và hộ gia đình có thân nhân trốn ra nước ngoài; phối hợp với lực lượng Kiểm lâm, Công an làm việc với 56 hộ phá rừng: xử lý hành chính 03 hộ, làm cam kết 53 hộ.

Phát hiện và tham gia triệt phá gần 2 ha trồng cây cần sa, chặt phá thu hồi trên 4,5 tấn cần sa tươi và 80 kg khô.
Hội đã phối hợp với lực lượng công an, dân quân, lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm ở địa phương phát hiện, xử lý kịp thời 87 đối tượng nghiện, chích ma tuý (trong đó đã đưa đi cai nghiện 52 đối tượng); phối hợp với Công an tham gia quản lý, giáo dục, giúp đỡ 61 người mắc tệ nạn xã hội ở khu dân cư đưa đi giáo dục cải tạo. Đến nay hầu hết các đối tượng đã tiến bộ và đã tái hòa nhập với cộng đồng.

Từ những kết quả đạt được nêu trên, Hội Cựu Chiến binh huyện Chư Pư rút ra một số bài học kinh nghiệm để làm tốt công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc như sau:

Một là, Trước hết phải nhận thức đúng và chủ động làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền; chủ động phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an, Quân đội, UBMTTQ VN, các ban ngành đoàn thể triển khai thực hiện tốt và nhân rộng các mô hình trong phong trào bảo vệ ANTQ đã ký kết.

Hai là, Các cấp Hội cần nghiêm túc tổ chức triển khai thực hiện công tác xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình tiến tiến trong phong trào Toàn dân BVANTQ, thường xuyên xây dựng củng cố hệ thống chính trị, tạo sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của các cán bộ, hội viên CCB và nhận thức về vai trò, ý thức, trách nhiệm trong thực hiện và nhân rộng các mô hình trong phong trào toàn dân BVANTQ góp phần quan trọng vào việc giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn dân cư.

Ba là, Trong công tác thực hiện và nhân rộng các mô hình, các cấp Hội  phải quan tâm đúng mức trong việc xây dựng, củng cố lực lượng nòng cốt làm công tác xây dựng phong trào.

Bốn là, Thường xuyên kiện toàn, củng cố, xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ sở; bồi dưỡng kiến thức, năng lực chuyên môn và kinh nghiệm quản lý địa bàn cho cán bộ, hội viên trung kiên và CCB để làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân, tiếp tục thực hiện và xây dựng nhân rộng các mô hình điển hình tiên tiến.
 
Khôi Nguyên
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)