Công tác mặt trận - đoàn thể > Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Hội Chữ thập đỏ cơ sở trên địa bàn tỉnh hiện nay

Một số giải pháp nâng cao chất lượng tổ chức Hội Chữ thập đỏ cơ sở trên địa bàn tỉnh hiện nay

20/07/2021


Hội Chữ thập đỏ cơ sở là nền tảng của Hội, Hội cơ sở vững mạnh thì cả hệ thống Hội vững mạnh và ngược lại. Hiện nay, toàn tỉnh có 251 tổ chức Hội cơ sở, trong đó có 222 tổ chức Hội xã, phường, thị trấn và 29 tổ chức Hội trong cơ quan, doanh nghiệp và trường học. Tính đến 12/7/2021 toàn tỉnh đã có 213/222 xã, phường, thị trấn tổ chức đại hội xong (đạt tỷ lệ 96%). 
Qua khảo sát nắm tình hình, chất lượng tổ chức Hội cơ sở là vấn đề cần được quan tâm, số cơ sở trung bình và yếu kém còn nhiều. Để không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã đề ra phương châm: Sâu sát cơ sở - Nắm đúng tình hình - Chỉ đạo kịp thời - Hiệu quả thiết thực và tập trung vào các giải pháp cơ bản sau:
Một là, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, về phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ quốc tế; về các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Quốc Hội và Chính phủ về công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ, nhất là Chỉ thị 43–CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Luật hoạt động Chữ thập đỏ và mới đây là Chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 26 tháng 3 năm 2018 của Thủ trướng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới. Tuyên truyền và chỉ đạo thực hiện có hiệu quả bốn lĩnh vực ưu tiên hiện nay là: (1) Cứu trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo; (2) Chăm sóc sức khỏe cộng đồng; (3) Hiến máu nhân đạo ; (4) tham gia phòng ngừa, ứng phó thảm họa; đồng thời triển khai có hiệu quả các phong trào, cuộc vận động lớn do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động như: Phong trào Tết vì người nghèo, nạn nhân chất độc da cam; Phong trào hiến máu tình nguyện; Cuộc vận động mỗi tổ chức, mỗi cá nhân gắn với một địa chỉ nhân đạo; Ngân hàng Bò.  Chú trọng tuyên truyền các tập thể, cá nhân điển hình trong công tác xây dựng tổ chức Hội và trong phong trào Chữ thập đỏ.
 Hai là, tiến hành rà soát lại tình hình tổ chức Hội và hội viên trên địa bàn dân cư. Trực tiếp phối hợp với ngành Giáo dục – Đào tạo rà soát công tác Hội trong trường học ở toàn bộ các trường học trên địa bàn tỉnh. Qua rà soát, triệt để khắc phục tình trạng hội viên ảo, “đánh trống ghi tên”, quan tâm công tác phát triển Hội viên và quản lý hội viên bằng thẻ hội viên để góp phần cho tổ chức Hội ở cơ sở có thực chất.
Ba là, phối hợp Ban Dân vận cấp ủy và ngành Nội vụ các cấp, nâng cao chất lượng công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền về công tác Chữ thập đỏ theo tinh thần Chỉ thị 43-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương (khóa X), Luật hoạt động Chữ thập đỏ và đặc biệt là Chỉ thị số 18/CT-TTg ngày 26  tháng 3 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới”.
Bốn là, hàng năm, tổ chức các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ cơ sở và cấp huyện, tập trung vào triển khai thực hiện Điều lệ và Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội, cách thức triển khai các phong trào, các cuộc vận động lớn do Trung ương Hội phát động; đặc biệt là kỹ năng đánh giá thực trạng tình hình rủi do thiên tai và lập các dự án kêu gọi viện trợ; kỹ năng vận động nguồn lực nhân đạo. Các huyện, thị, thành Hội phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng chính trị cùng cấp tổ chức tốt các lớp tập huấn nghiệp vụ cho cán bộ Chi hội trưởng, Chi hội phó; các lớp tập huấn cho đội ngũ cán bộ Chữ thập đỏ trong các trường Tiểu học và THCS. Cấp tỉnh, phối hợp với Trường Chính trị tỉnh để mở các lớp tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ cơ sở, cấp huyện, lực lượng tình nguyện viên và cán bộ Hội cơ sở trong các trường THPT, trung cấp, cao đẳng và đại học.
Năm là, nâng cao năng lực chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra của Hội Chữ thập đỏ cấp trên. Hội Chữ thập đỏ tỉnh phân Cụm thi đua và phân công Thường trực, Thường vụ phụ trách cụm. Tăng cường công tác kiểm tra theo kế hoạch; chủ động làm việc với các huyện, thị, thành ủy để củng cố cơ quan Thường trực hội cấp huyện đủ mạnh, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo xây dựng tổ chức Hội và phong trào Chữ thập đỏ cơ sở trong tình hình mới. Cấp huyện và cơ sở cần sử dụng có hiệu quả tài liệu Cẩm nang cán bộ Hội cơ sở và Sổ tay cán bộ Hội trường học do Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát hành. Các huyện, thị, thành Hội mỗi năm có ít nhất 02 lần xuống làm việc với Hội Chữ thập đỏ và với cấp ủy, chính quyền cơ sở về công tác Hội. Xây dựng kế hoạch công tác kiểm tra trong năm; chọn từ 2 đến 3 cơ sở yếu để chỉ đạo điểm về xây dựng tổ chức cơ sở Hội vững mạnh. Các cấp Hội đảm bảo tốt chế độ thông tin báo cáo cho Hội Chữ thập đỏ cấp trên và cấp ủy, chính quyền cùng cấp về công tác Hội của đơn vị mình theo quy định. Hội Chữ thập đỏ cơ sở cần duy trì tốt chế độ họp Ban Thường vụ, Ban Chấp hành theo đúng quy định của Điều lệ Hội để đánh giá kết quả hoạt động thời gian qua và đề ra kế hoạch hoạt động trong thời gian tới. Quan tâm xây dựng lực lượng tình nguyện viên chữ thập đỏ ở các cấp hội coi đây là “màu cờ, sắc áo,lực lượng nòng cốt” trong các mặt hoạt động Chữ thập đỏ. Phấn đấu cấp cơ sở xây dựng được lực lượng tình nguyện viên từ 5 người trở lên; cấp huyện từ 10 người trở lên.
Sáu là, nâng cao chất lượng các chương trình phối hoạt động với Mặt trận và các ban, ngành, đoàn thể hữu quan về công tác nhân đạo. Nhất là các chương trình phối hợp với Ngành Lao động- Thương binh và Xã hội, với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; với Ngành Giáo dục – Đào tạo và Đoàn Thanh niên tỉnh về công tác Chữ thập đỏ trong trường học; với ngành Nông nghiệp – Phát triển Nông thôn trong phòng ngừa, ứng phó thảm họa và trong công tác xây dựng nông thôn mới. Tập trung nâng cao năng lực vận động nguồn lực nhân đạo nhằm tạo ra nguồn kinh phí ngày càng lớn để chủ động, kịp thời hơn trong tổ chức các hoạt động nhân đạo của Hội với phương châm “Cứu trợ khẩn cấp kịp thời – Hỗ trợ để phát triển bền vững”. Phấn đấu 100% các cấp Hội xây dựng được Quỹ hoạt động Chữ thập đỏ với chỉ tiêu cấp cơ sở ít nhất 5.000.000đ; cấp huyện, thị, thành Hội 50.000.000đ trở lên. Cấp tỉnh trên 1 tỷ đồng.
Thực hiện tốt các nội dung, giải pháp trên chắc chắn sẽ nâng cao chất lượng tổ chức Hội cơ sở, nền tảng trong việc nâng cao chất lượng hoạt động nhân đạo ở địa bàn, đáp ứng yêu cầu là lực lượng nòng cốt, cầu nối và điều phối trong các hoạt động nhân đạo, góp phần thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội tại địa phương.
 
Xuân Quỳnh, Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com