Công tác mặt trận - đoàn thể > Thị xã Ayun Pa: nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn g

Thị xã Ayun Pa: nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo

17/07/2019


Với tổng số 6.269 hội viên/9.058 phụ nữ từ 18 tuổi trở lên, trong đó hội viên dân tộc thiểu số chiếm 46,8%, hội viên tôn giáo chiếm 22,5%. Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền và nỗ lực hoạt động của tổ chức hội Liên hiệp phụ nữ, việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 03 tháng 3 năm 2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo trong tình hình mới” trên địa bàn thị xã Ayun Pa đã đạt được những kết quả quan trọng góp phần phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nâng cao chất lượng, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền phù hợp với hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo; thông qua các buổi sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, sinh hoạt thôn, tổ dân phố; sinh hoạt các chi hội phụ nữ để tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới nữ cán bộ, đảng viên dân tộc thiểu số, tôn giáo. Đồng thời thông qua hoạt động tiếp xúc, trao đổi trực tiếp với các tầng lớp nhân dân, đã kịp thời nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng của nhân dân, chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng giải quyết những vấn đề nảy sinh ở cơ sở; hòa giải thành công nhiều vụ đền bù giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai không để xảy ra điểm nóng, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, hiến đất làm đường giao thông, nhà sinh hoạt cộng đồng, nhà văn hóa xã; vận động người dân ăn ở vệ sinh, xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, không chăn nuôi gia súc dưới gầm nhà sàn.
Đặc biệt từ năm 2016 thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên giáo, dân vận cơ sở trong tình hình mới, Ban Thường vụ Thị ủy đã thành lập Ban Chỉ đạo đề án Tuyên - Vận các xã, phường nhằm nâng cao chất lượng hoạt động tuyên giáo và dân vận ở cơ sở, tạo sự phối hợp một cách hiệu quả giữa công tác tuyên giáo và công tác dân vận, thống nhất một đầu mối chỉ đạo, giảm bớt thời gian hội họp, tăng cường bám thôn, làng, tổ dân phố để triển khai hoạt động tuyên vận.
Trong 5 năm qua, Ban Thường vụ Thị ủy đã chỉ đạo Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã mở các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội cho 320 lượt cán bộ hội, chi hội trưởng, chi hội phó phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo cơ sở; cử 36 lượt chủ tịch, phó chủ tịch hội phụ nữ dân tộc thiểu số cơ sở tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác hội do Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh tổ chức. Tạo điều kiện cho 09 chị tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị, 10 chị tham gia các lớp đại học từ xa. Vận động 95 chị trong độ tuổi tham gia các lớp bổ túc văn hóa. Việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ hội các cấp đã góp phần đổi mới phương thức hoạt động, đa dạng hình thức tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ dân tộc, tôn giáo.
Bên cạnh đó, các cấp ủy đảng, chính quyền đã chỉ đạo hội liên hiệp phụ nữ các cấp triển khai nhiều hoạt động nhằm phát huy nội lực của hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, phụ nữ có đạo trong công tác xóa đói, giảm nghèo, hỗ trợ vay vốn phát triển kinh tế gia đình, phối hợp dạy nghề, giới thiệu việc làm, triển khai hiệu quả các phong trào: “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình”, “Phụ nữ Ayun Pa với hũ gạo tiết kiệm của Bác”, “Ống tiền tiết kiệm”, vận động xây dựng “Mái ấm tình thương” cho hội viên phụ nữ nghèo… kết quả, trong 5 năm đã có 178 nữ hội viên dân tộc thiểu số, tôn giáo được giúp đỡ dưới nhiều hình thức: công, giống, vốn để phát triển kinh tế gia đình; 05 căn nhà“Mái ấm tình thương” cho 05 gia đình hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số nghèo; 621 hội viên, phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo khó khăn được hỗ trợ từ việc triển khai mô hình“Hũ gạo tiết kiệm”, “Ống tiền tiết kiệm” với số tiền  24.877.000 đồng, 1.365 kg gạo. Các hoạt động trên đã giúp cho 96 nữ hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo nghèo từng bước vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng...
Song song với công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo thì công tác tuyên truyền, vận động phụ nữ dân tộc thiểu số và tôn giáo xóa bỏ các hủ tục, tập quán lạc hậu trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn thị xã cũng được các cấp ủy đảng, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể chính trị trên địa bàn quan tâm chú trọng. Đã tuyên truyền việc bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp, di sản văn hóa vật thể, phi vật thể của các dân tộc thiểu số như lễ hội cồng chiêng, nghề dệt thổ cẩm (mở lớp dạy cồng chiêng cho 35 học viên của xã Ia Rbol; 02 lớp dạy nghề dệt thổ cẩm truyền thống cho 48 học viên của xã Ia Rbol và Chư Băh); vận động xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, tăng cường các biện pháp chăm sóc sức khỏe, nâng cao dân trí trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn. Nhiều hội viên đã thay đổi được cách nghĩ, cách làm, dần dần xóa bỏ tư tưởng mặc cảm, tự ti, ỷ lại, nhiều hộ gia đình đã thoát nghèo bền vững, vươn lên làm giàu chính đáng.
Nhìn chung, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy,  công tác tuyên truyền đã có sự đổi mới rõ nét, góp phần quan trọng vào nâng cao nhận thức mọi mặt cho cán bộ, đảng viên, hội viên phụ nữ dân tộc thiểu số, tôn giáo; tăng cường sự thống nhất trong Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh, xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thị xã Ayun Pa ngày càng phát triển vững mạnh.
 
Phạm Trang
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)