Công tác dân vận chính quyền > Binh đoàn 15 chú trọng đổi mới phương thức tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới

Binh đoàn 15 chú trọng đổi mới phương thức tiến hành công tác dân vận trong tình hình mới

05/03/2019


Những năm qua, bên cạnh thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng kết hợp với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, Binh đoàn 15 đã tích cực thực hiện hiệu quả công tác dân vận, triển khai nhiều mô hình giúp dân có hiệu quả, góp phần vào việc đẩy nhanh tốc độ xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn Binh đoàn đứng chân….

Xác định công tác dân vận là nhiệm vụ chính trị quan trọng thường xuyên, lâu dài, bảo đảm cho Binh đoàn hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao; Đảng uỷ, BTL Binh đoàn đã ban hành nghị quyết, chỉ thị đồng thời lãnh đạo, chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị tuyên truyền, giáo dục sâu rộng trong cán bộ, chiến sĩ, công nhân và viên chức quốc phòng (CN&VCQP), người lao động (NLĐ) các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, quân đội về công tác dân vận; phương châm, phương thức tiến hành công tác dân vận của Quân đội, Binh đoàn ở vùng biên giới, vùng đồng bào các DTTS. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở, tham gia các chương trình phát triển kinh tế - xã hội. Hoạt động kết nghĩa của các cơ quan, đơn vị với cấp ủy, chính quyền, đoàn thể địa phương được mở rộng.

Công tác dân vận (CTDV) của Binh đoàn đã có sự đổi mới toàn diện, ngày càng đi vào nền nếp, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu, mang lại hiệu quả thiết thực. Trong quá trình thực hiện, cấp uỷ, người chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp đã quán triệt sâu sắc các quan điểm, chủ trương CTDV của Đảng; tình hình, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ của từng đơn vị và địa bàn; phối hợp chặt chẽ với cấp uỷ, chính quyền, các đoàn thể chính trị-xã hội (CT-XH) địa phương, thiết lập được cơ chế lãnh đạo, chỉ đạo sát đúng, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhiều lực lượng, tạo chuyển biến cơ bản, toàn diện, vững chắc, đạt được nhiều kết quả quan trọng trên các mặt hoạt động.

Thực hiện chủ trương của Đảng ủy Binh đoàn “Binh đoàn gắn với tỉnh, huyện; công ty gắn với huyện, xã; đội sản xuất gắn với thôn, làng; hộ công nhân người Kinh gắn với hộ đồng bào DTTS” là phương châm, mô hình mới, sáng tạo, hiệu quả trong tiến hành CTDV của Binh đoàn. Các hoạt động kết nghĩa, gắn kết hộ được triển khai toàn diện và đi vào thực chất. Thông qua hoạt động kết nghĩa đã phối hợp với cấp ủy, chính quyền các địa phương xây dựng quy hoạch tổng thể, sắp xếp, bố trí dân cư theo hướng tập trung, hình thành các cụm làng, xã trên khu vực biên giới, tạo nên thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động gắn kết hộ là một sáng tạo trong thực tiễn và là bước phát triển mới của hình thức “Dân vận khéo” theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Gắn kết giữa hộ công nhân người Kinh với hộ công nhân người DTTS, hộ ngoài công nhân, giữa hộ công nhân cũ với hộ công nhân mới, hộ công nhân người DTTS tiến bộ với hộ người DTTS chưa tiến bộ… từ 30 “cặp hộ” gắn kết ban đầu, đến nay Binh đoàn đã có 3.927 cặp hộ gắn kết đứng chân tại 9 cụm dân cư và 255 điểm tập trung. Bên cạnh đó Binh đoàn đã tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống cơ sở chính trị, trọng tâm là cấp ủy, tổ chức đảng, tổ chức chính trị xã hội, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc vững mạnh những năm qua đã xây dựng, củng cố hệ thống chính trị cơ sở 96 tổ chức Đảng và 168 tổ chức Đoàn thể trên địa bàn đứng chân.

Trong năm 2018 các đơn vị của Binh đoàn đã đầu tư công sức, kinh phí, nâng cấp, sửa chữa 35,7 (km) đường giao thông liên thôn, trị giá 9,5 tỷ đồng, tu sửa, nạo vét 5,7 km kênh mương thủy lợi; hỗ trợ làm mới, sửa chữa 46 căn nhà, trị giá 2,35 tỷ đồng; xây mới 03 nhà trẻ trị giá 3,5 tỷ đồng, hoàn thiện 01 trường mần non Hoa Hồng công ty 74 trị giá 700 triệu đồng. Bàn giao "công trình giọt nước" cho nhân dân làng Lang, xã Ia Dơk,  huyện Đức Cơ với kinh phí 125,2 triệu đồng; bàn giaocông trình điện chiếu sáng” cho nhân dân làng Kloog, xã IaO, huyện IaGrai; tuyển dụng, bố trí việc làm cho 445 lao động là người đồng bào DTTS tạo thu nhập ổn định, góp phần phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn; khám chữa bệnh cấp thuốc miễn phí cho 6.871 lượt người, trị giá  852,1 triệu đồng; trao tặng 06 cặp bò giống sinh sản (một bò mẹ, một bò con) mỗi cặp trị giá 25 triệu đồng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn đơn vị đứng chân, tổng giá trị 150 triệu đồng.

Phát huy kết quả công tác dân vận đã đạt được, trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị của Binh đoàn tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Quân ủy Trung ương về CTDV. Chủ động phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, các tổ chức CT-XH và các lực lượng trên địa bàn thực hiện có hiệu quả CTDV. Thông qua thực tiễn tiến hành công tác Dân vận, phát hiện, bồi dưỡng, phát triển và nhân rộng những mô hình, điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, “chiến sĩ dân vận khéo” để tuyên truyền, phổ biến rộng rãi. Tích cực đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp công tác Dân vận, sát thực tiễn, phù hợp với địa bàn, từng đối tượng người dân. Thực hiện nhất quán chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng, Nhà nước; tiếp tục chỉ đạo thực hiện cả về chiều rộng và chiều sâu hoạt động kết nghĩa, gắn kết hộ, tham gia hưởng ứng tích cực phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” và phong trào phong trào thi đua “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”.... góp phần xây dựng mối quan hệ đoàn kết, gắn bó giữa Binh đoàn với cấp ủy, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn đứng chân.
 
Lê Xuân Tuấn, Phòng chính trị Binh đoàn 15
 
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)