Công tác dân vận chính quyền > Những kết quả nổi bật trong công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh

Những kết quả nổi bật trong công tác dân vận của các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn tỉnh

26/03/2020


Quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, Nghị quyết số 49-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, phong trào “Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới” của Bộ Quốc phòng, Kế hoạch số 19-KH/BDVTU, ngày 20 tháng 01 năm 2017 của Ban Dân vận Tỉnh ủy “Về việc đề nghị các đơn vị quân đội đóng quân trên địa bàn tỉnh đảm nhận địa bàn làm công tác dân vận giai đoạn 2017 - 2020”, các đơn vị quân đội đóng chân trên địa bàn đã chủ động phối hợp với địa phương triển khai công tác dân vận mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, cụ thể:
Quân đội phối hợp tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sĩ và nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng - an ninh.
Các đơn vị đã chú trọng đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động cán bộ, chiến sỹ và các tầng lớp nhân dân phát huy truyền thống cách mạng, thực hiện tốt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là nhiệm vụ quốc phòng - an ninh. Tăng cường lực lượng bám, nắm tình hình cơ sở, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; đấu tranh xóa bỏ tổ chức phản động FULRO, “Tin lành Đê Ga”; phòng, chống vượt biên, xâm nhập; nâng cao tinh thần cảnh giác trước những âm mưu thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch.
Vận động cán bộ, chiến sỹ và nhân dân đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách “Hồ Chí Minh”, gắn với thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững; tham gia bảo vệ an toàn công trình quốc phòng, doanh trại, đơn vị, các tuyến cáp thông tin liên lạc, kho, trạm, thao trường, bãi tập, xây dựng đơn vị an toàn gắn với địa bàn an toàn. Đồng thời, tuyên truyền, vận động nhân dân xóa bỏ các hủ tục lạc hậu, nạn thuốc thư, mai lai và tự tử trong đồng bào DTTS, không tham gia hoạt động “tín dụng đen”, vay nặng lãi, góp phần đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Kế quả đã tổ chức tuyên truyềnđược 791 buổi với 115.611 lượt người nghe, trong đó lồng ghép tập huấn kỹ năng tuyên truyền pháp luật cho các già làng, thôn trưởng, người có uy tín ở địa bàn biên giới. Nổi bật có các đơn vị như: Quân đoàn 3, Binh đoàn 15, Sư đoàn BB2, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh…
Quân đội tham gia xây dựng, củng cố các tổ chức trong hệ thống chính trị ở cơ sở, giữ vững ổn định chính trị - xã hội trên địa bàn
Các đơn vị đã chủ động phối hợp tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, củng cố hệ thống chính trị ở cơ sở, nâng cao chất lượng hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; Mặt trận và các đoàn thể ở cơ sở; tạo nguồn, bồi dưỡng, giới thiệu cho đảng kết nạp đảng viên mới, tập hợp đoàn viên, hội viên tham gia các hoạt động của tổ chức đoàn thể;xây dựng và phát huy vai trò người có uy tín, cốt cán phong trào trong tôn giáo.
Các đơn vị đã tham gia củng cố, xây dựng 173 tổ chức đảng, 152 tổ chức đoàn thể cơ sở, góp phần xây dựng hệ thống chính trị cơ sở ngày càng vứng mạnh. Tiêu biểu có các đơn vị, như: Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh cử 07 đồng chí cán bộ tăng cường các xã biên giới, 49 đảng viên tham gia sinh hoạt tại chi bộ thôn, làng và 211 đảng viên phụ trách 1.024 hộ gia đình; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh trong lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn, nâng cao chất lượng hoạt động của 222 chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn; củng cố, xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên ở cơ sở vững mạnh.
Quân đội phối hợp giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, xóa đói giảm nghèo; phòng chống, khắc phục hậu quả thiên tai; thực hiện chính sách dân tộc, tôn giáo và chính sách xã hội; củng cố tăng cường đoàn kết gắn bó giữa quân đội với nhân dân
Các đơn vị đã tích cực phối hợp tổ chức nhiều hoạt động giúp dân phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới; phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai. Đã giúp dân hơn 32.790 ngàycông lao động, sản xuất; sửa chữa và nâng cấp 26,5 km đường giao thông liên thôn, đổ 14,9 km đường bê tông; nạo vét 15 km kênh mương; di dời 246 căn nhà, 74 kho thóc, 13 chuồng bò; đào 163 hầm rút, nhà vệ sinh; đào và chôn 150 trụ bê tông, 16 trụ điện; rào 1.910m lưới B40; xây dựng, trao tặng 98 căn nhà “đại đoàn kết”, “mái ấm công đoàn”, “nhà tình nghĩa”, nhà “đồng đội”([1]);ngoài ra còn tham gia sửa chữa trường học, nhà sinh hoạt cộng đồng, các công trình nước sạch;dọn vệ sinh đường làng, ngõ xóm.
Nhiều mô hình, cách làm hay tiếp tục duy trì và nhân rộng, như:Hoạt động kết nghĩa, “Gắn kết hộcủa Binh đoàn 15, đến nay có gần 4.000 hộ gắn kết; mô hình “trình diễn lúa nước"; “bếp ăn tình thương”, “nâng bước em đến trường” của Bộ CHBĐ Biên phòng; chủ trương “Xóa 1 hộ đói, giảm 1 hộ nghèo” của Sư đoàn Bộ binh 2, Bộ CHQS tỉnh, Lữ đoàn Công binh 280, Lữ đoàn Pháo binh 368; Chương trình “vì em hiếu học” của Chi nhánh Viettel Gia Lai; “Ngôi nhà 100 đồng” của Quân đoàn 3... những việc làm đó tiếp tục được nhân rộng, phát triển.
Quân đội phối hợp vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân; xây dựng cơ quan, đơn vị quân đội vững mạnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ
Các đơn vị thường xuyên phối hợp với các lực lượng tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội; tuyên truyền, vận động sâu rộng cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch. Tổ chức 65 lần tuần tra, kiểm soát địa bàn nội địa, biên giới với trên 1.927 lượt người tham gia, qua đó kịp thời phát hiện ngăn chặn 05 vụ vượt biên trái phép; đấu tranh, ngăn chặn hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đê Ga”; phòng chống, xâm nhập các hoạt động tà đạo, đạo lạ “Pháp luân công”; kết hợp tuyên truyền chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước cho 1.628 lượt người dân dọc tuyến biên giới góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm thất bại âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, tạo môi trường, điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ tỉnh ngày càng vững chắc trong tình hình mới.
Tăng cường xây dựng, thực hiện nền nếp chính quy trong đơn vị; quan tâm bảo đảm đúng, đủ các chế độ tiêu chuẩn của cán bộ, chiến sĩ; thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội; đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, các đơn vị đã thường xuyên tổ chức các buổi đối thoại dân chủ giữa lãnh đạo cấp ủy, chỉ huy với cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên quốc phòng, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ chiến sĩ, từ đó sớm đề ra các giải pháp giáo dục, đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn kịp thời các dấu hiệu vi phạm pháp luật, kỷ luật quân đội, kỷ luật dân vận, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện.
Thời gian tới, để tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác dân vận, các đơn vị quân đội quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp sau:
Một là, tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện tốt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước, của Bộ Quốc phòng, trọng tâm Nghị quyết số 25-NQ/TW Hội nghị TW 7 (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; Nghị quyết số 49-NQ/QUTW ngày 26/1/2015 của Quân ủy Trung ương về “Tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Quân đội trong tình hình mới”, Chỉ thị số 13-CT/ĐU, ngày 18/5/2018 của Đảng ủy Quân khu 5 “V/v thực hiện hành quân dã ngoại làm công tác dân vận trong lực lượng vũ trang Quân khu”.
Hai là,  đổi mới, nội dung, phương thức công tác dân vận;xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt” trong quân đội. Nâng cao chất lượng hoạt động tổ, đội công tác dân vận, phát huy vai trò của cấp ủy viên phụ trách công tác dân vận; xây dựng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận có phẩm chất đạo đức tốt, trình độ, năng lực và có kỹ năng tuyên truyền, vận động quần chúng
Ba là, nắm chắc tình hình địa bàn được phân công, phối hợp cấp ủy, địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước, nhất là các chính sách dân tộc, tôn giáo, vận động nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói, giảm nghèo, phòng chống khắc phục hậu quả thiên tai, lũ lụt; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, góp phần giữ vững ổn định ANCT - TTATXH ở địa phương.
 

([1])Binh đoàn 15 xây 32 nhà , Quân đoàn 3 xây 23 nhà, Bộ CHQS tỉnh xây 14 nhà, Bộ CHBĐ Biên phòng tỉnh xây 13 nhà, Sư đoàn BB2 xây 07 nhà, Lữ đoàn Công binh 280 xây 02 nhà…
 
Danh Xuân

|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (0269) 3716046. Email: bandanvangl@gmail.com