Công tác dân vận chính quyền > Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

Tiếp tục quan tâm thực hiện công tác dân vận chính quyền trong giải quyết khiếu nại, tố cáo

22/06/2019


Năm 2019 đ​ư​ợ​c Ban Dân vận Trung ương và Chính phủ thống nhất tiếp tục chọn là “Năm dân vận chính quyền” với nội dung trọng tâm là thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo, tạo đồng thuận trong xã hội. Thực hiện chủ trương của trung ương, Ban cán sự đảng UBND tỉnh và Ban Dân vận Tỉnh ủy ký kết kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 với 9 nội dung quan trọng, tập trung đẩy mạnh việc giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; đẩy mạnh cải cách hành chính, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.
Trên cơ sở đó Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kế hoạch thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019 trên địa bàn tỉnh; quán triệt cho các ngành, địa phương thực hiện tốt công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với công tác tiếp dân, xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc trong nhân dân; tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; phòng chống tham nhũng, xây dựng bộ máy chính quyền trong sạch, vững mạnh; quan tâm các biện pháp nâng cao đời sống nhân dân để giảm thiểu các khiếu nại, tố cáo phát sinh.
Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội đã phát huy vai trò, trách nhiệm trong việc tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn với cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng,thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Xác định hiệu quả giải quyết khiếu nại, tố cáo là tiêu chuẩn quan trọng để đánh giá năng lực, hiệu quả công tác của cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ công chức có trách nhiệm.
Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp ủy, chính quyền, ngành chức năng quan tâm chỉ đạo giải quyết kịp thời, đúng theo quy trình, quy định của Đảng và pháp luật của Nhà nước; phân công cán bộ tăng cường sâu sát cơ sở nắm bắt tình hình, giải quyết những kịp thời những vụ việc gây bức xúc trong nhân dân. Dó đó, số lượng đơn thư khiếu nại, tố cáo vượt cấp ngày càng giảm.Tính riêng 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh đã tiếp 1.670 lượt công dân đến phản ánh, khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, giảm 316 lượt so với cùng kỳ năm 2018. Các ngành, các cấp tiếp nhận 102 đơn (72 khiếu nại, 30 tố cáo), giảm 41 đơn so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó có 35 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết (30 khiếu nại, 05 tố cáo); tổng số vụ việc thuộc thẩm quyền giải quyết trong 6 tháng là 46 vụ (38 khiếu nại, 08 tố cáo), trong đó có 11 vụ năm 2018 chuyển sang; đã xác minh, giải quyết xong 34 vụ (27 khiếu nại, 07 tố cáo); đang kiểm tra, xác minh 12 vụ (11 khiếu nại, 01 tố cáo). Ngoài ra, các cấp các ngành đã tiếp nhận và xử lý 1.037 đơn kiến nghị.
 
Thực hiện Quyết định 553, 554-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân và việc tiếp thu ý kiến đóng góp xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; đến nay, 17/17 các huyện, thị, thành phố và hầu hết các xã, phường, thị trấn đã xây dựng quy định, kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại với nhân dân trên địa bàn. Nhiều địa phương tổ chức tiếp xúc, đối thoại theo chuyên đề như: Thị xã An Khê đối thoại với cán bộ, hội viên phụ nữ; huyện Ia Grai tổ chức tiếp xúc, đối thoại với cán bộ, đoàn viên, hội viên, mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn huyện; huyện Kông Chro tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với cán bộ, hội viên nông dân và phụ nữ trên địa bàn huyện… qua đó kịp thời nắm bắt và giải quyết những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở, góp phần hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhận được sự đồng tình cao của nhân dân.
Tuy nhiên, nhận thức của một bộ phận nhân dân trong chấp hành Luật tiếp công dân, Luật khiếu nại, tố cáo còn hạn chế, dẫn đến một số vụ việc mặc dù đã được giải quyết theo đúng quy định của pháp luật, có kết luận của các cơ quan có thẩm quyền nhưng công dân không chấp hành mà tiếp tục gửi đơn khiếu nại, tố cáo đến nhiều nơi. Một số cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên còn xem nhẹ công tác dân vận, thích dùng mệnh lệnh hành chính, coi nhẹ giáo dục, thuyết phục, chưa phát huy hết trách nhiệm trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, còn ngại va chạm, ít đối thoại với nhân dân. Bên cạnh đó, thực tế hiện nay hệ thống các chính sách, pháp luật vẫn còn một số điểm bất cập, chưa đồng bộ, nhất là chính sách liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng.
Để tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác dân vận trong giải quyết khiếu nại, tố cáo của người dân. Trong thời gian tới, cần quan tâm một số nội dung sau:
Một là, tiếp tục quán triệt, phổ biến, tuyên truyền và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cở và Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và cán bộ đảng viên về công tác dân vận, trong quá trình giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân. Tức là phải “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, “nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”; chăm lo và bảo vệ lợi ích của dân.
Hai là, phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của tổ hoà giải ở cơ sở, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh ngay từ cơ sở, hạn chế tình trạng khiếu nại, tố cáo vượt cấp, kéo dài. Đối với vụ việc khiếu nại phức tạp, đông người, kéo dài phải phân công cán bộ có năng lực trực tiếp giải quyết, tiến hành đối thoại và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, tổ chức có liên quan để xử lý.
Ba là, phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Công khai, dân chủ là cách thực hiện công tác dân vận có hiệu quả trong giải quyết khiếu nại, tố cáo.
Bốn là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước, nhất là công tác quản lý trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, phát triển đô thị. Kịp thời xử lý nghiêm cán bộ, công chức thiếu trách nhiệm, sai phạm trong công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đồng thời có chế tài xử lý đối tượng lợi dụng quyền dân chủ để khiếu nại, tố cáo không đúng./.
 
 
 Đình Lê
|< < 1 > >|


 
 
Copyright © 2014 Ban Dân vận tỉnh ủy Gia Lai
Chịu trách nhiệm:  
Giấy phép số: 10/GP-STTTT ngày 22 tháng 12  năm 2014 của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Gia Lai
Phát triển bởi Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông Gia Lai.
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, Tp. Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điện thoại: (059)                  /  Fax: (059)