BAN DÂN VẬN TỈNH ỦY GIA LAI
Địa chỉ: 02 Hai Bà Trưng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: 
Fax: 
Email: bdv@gialai.gov.vn


(-
 Security code